In samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch en Strukton Worksphere werkt Hoedemakers aan een duurzaam onderkomen voor de culturele ontmoetingsplek ‘Verkadefabriek’ in ’s-Hertogenbosch.

Hoge ambitie
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft hoge ambities als het gaat over duurzaamheid: In 2050 willen zij een klimaat neutrale gemeente zijn en in 2020 een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie.

Verduurzaming vastgoed heeft groot effect op CO2 uitstoot
Verduurzaming van de utiliteitsbouw kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Dat wordt duidelijker als je bedenkt dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 40% van de CO2 uitstoot in Nederland. Een derde daarvan komt voor rekening van de utiliteitsbouw.

“Niet verwonderlijk dus, dat de verduurzaming van het vastgoed een belangrijk speerpunt is voor de gemeente ’s-Hertogenbosch”, vertelt Erik Sterks, bedrijfsleider vastgoedonderhoud bij Hoedemakers bouw en ontwikkeling. De Verkadefabriek is één van de panden die in de komende periode wordt aangepakt.

Verduurzamen doe je samen
Strukton Worksphere en Hoedemakers bouw en ontwikkeling kregen gezamenlijk opdracht voor het verduurzamen van ondermeer de Verkadefabriek. “We werkten samen aan een plan van aanpak”, vertelt Sterks. Te beginnen met een EPA-U adviesrapport, waarmee nauwkeurig in kaart werd gebracht hoe het gebouw naar een hoger energielabel kan worden getild. “Dat gaat uiteraard met name over energiebesparende maatregelen en techniek, maar in de gesprekken met de diverse betrokkenen werden de mogelijkheden op een veel breder vlak afgewogen”, aldus Sterks. De financiële consequenties bijvoorbeeld, maar ook het monumentale karakter van het gebouw en de planning waren onderwerp van gesprek. Voor een organisatie als Verkadefabriek, die moet leven van zijn bezoekers, is de impact van de werkzaamheden op de dagelijkse activiteiten een zeer belangrijk aandachtspunt. De duurzaamheidsmaatregelen worden dan ook in nauw overleg met de gemeente en Verkadefabriek uitgevoerd. De Verkadefabriek blijft geopend gedurende de werkzaamheden.

Lees ook: https://www.hoedemakers.nu/blog/2019/04/18/verduurzaming-gemeentelijk-vastgoed/

Foto’s:
– Angeline Swinkels
– Eyequote fotografie

Vandaag ondertekenden Rob Dekker, directeur bestuurder van woonstichting JOOST, en onderhoudspartners Hoedemakers, Jansen Huybregts en KnaapenGroep het vernieuwde contract. Een intensieve samenwerking waarbij de tevredenheid van de huurders centraal staat.

Partners voor het dagelijks- en mutatieonderhoud

Door de fusie van 1 juli jongstleden, moest woonstichting JOOST van twee naar één werkwijze voor het dagelijks- en mutatieonderhoud. Een natuurlijk moment voor de organisatie om te evalueren wat goed ging en wat beter kan. Hier kwam een nieuwe werkwijze uitrollen die moet resulteren in het sneller en beter afhandelen van reparaties. Dit gaat de organisatie realiseren door in te zetten op samenwerken in plaats van opdracht geven. Na diverse gesprekken bleken Hoedemakers, Jansen-Huybregts en KnaapenGroep dé uitgelezen partners te zijn voor de manier van samenwerken die JOOST beoogt: Een open relatie met onderhoudspartners waarin we van en met elkaar willen leren hoe we ons gezamenlijke doel, tevreden huurders, kunnen bereiken. Door deze intensieve samenwerking halen we meer informatie op uit de markt, versterken we de innovatiekracht en zijn we minder tijd kwijt aan administratieve handelingen.

Iedere aannemer een eigen gebied

Alle aannemers worden verantwoordelijk voor een specifiek deel van de woningen van JOOST. Hoedemakers is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor de woningen in Heeswijk-Dinther, ’s-Hertogenbosch, Loosbroek, Nuland, Rosmalen en Wanroij. Jansen-Huybregts voor de woningen in Berlicum, Boxtel-Noord, Liempde, Den Dungen, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught. KnaapenGroep is werkzaam in Boxtel (exclusief Noord) en Lennisheuvel.

Foto boven: Van links naar rechts Bart Knaapen van KnaapenGroep, Rob Dekker van Woonstichting JOOST, Simon Passier van Hoedemakers en Sjef van Lieshout van Jansen Huybregts.

In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag. Ook in ’s-Hertogenbosch gaan de deuren van vele monumentale panden open. Dé kans om deze pareltjes te bezoeken. Wij werkten aan een aantal van deze prachtige panden en kunnen je een bezoekje van harte aanbevelen.

Willem Twee poppodium: open op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Sigarenfabriek Willem II werd zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde grondig gerenoveerd. Hoedemakers mocht het schilderwerk, de verbouwing van de entree, de nieuwe glazen kantoren en inrichting van de expositieruimte uitvoeren. Het rijksmonument, gebouwd in 1897, biedt onderdak aan de Willem II concertzaal; een ‘kleine’ concertzaal met een grote naam in de muziekwereld. Sinds de renovatie biedt het gebouw ook ruimte voor diverse beeldende kunstvormen en flexwerkplekken. Door het transparante karakter bleef de monumentaliteit behouden.
Meer Informatie lees je op de website van Open Monumentendag.

Verkadefabriek: open op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft hoge ambities als het gaat over duurzaamheid. Als je bedenkt dat  de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 40% van de CO2 uitstoot in Nederland is het logisch dat de gemeente ervoor kiest om de gemeentelijke panden te verduurzamen. De voormalige koekjesfabriek die in de huidige vorm dateert uit de periode vanaf 1955, wordt door Hoedemakers samen met Strukton Worksphere toekomstbestendig gemaakt. We verduurzamen de installaties, brengen zonnepanelen aan, isoleren de kruipruimte en brengen isolatieglas aan. Het behoud van het monumentale karakter en de impact op de dagelijkse activiteiten in het drukbezochte culturele centrum zijn belangrijke aandachtspunten bij de gemaakte keuzes en de planning van de werkzaamheden.

Meer informatie lees je op de website van Open Monumentendag.

Standerdmolen:  open op zondag van 10.00 tot 17.00 uur
De in 1732 gebouwde Standerdmolen is met zijn fraaie uiterlijk en markante positie op een lichte verhoging een opvallende en vertrouwde verschijning in Rosmalen. In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt Hoedemakers het schilderonderhoud van deze middeleeuwse korenmolen.

Meer informatie lees je op de website van Open Monumentendag.

Voor de gemeente Meierijstad gaan wij vanaf september het bouwkundig onderhoud verrichten van 110 gemeentelijke panden, waaronder de gemeentehuizen, brandweerkazernes, sportcomplexen, kindcentra en kiosken.

Op 21 augustus tekenden Kees van Os van de gemeente Meierijstad en Simon Passier van Hoedemakers bouw en ontwikkeling een overeenkomst voor in eerste instantie twee jaar met een mogelijke verlenging van nog eens twee jaar. Een mooie, diverse opdracht waarmee we in september starten.

Grondstoffen worden schaarser en we worden ons steeds meer bewust van de waarde vernietiging en verspilling die op grote schaal plaatsvindt in onze maatschappij. A. van Liempd sloopbedrijven en Hoedemakers bouw en ontwikkeling zijn zich daar al heel lang van bewust. Er wordt veel over ‘circulair ondernemen’ gesproken, maar zij doen het.

“Wij slopen niet, wij delven nieuwe grondstoffen”, aldus oprichter Arie van Liempd. En dat is precies de reden dat Hoedemakers koos voor deze organisatie als partner bij het vervangen van de gevels van 263 woningen in de spookjesbuurt en instrumentenbuurt in ’s-Hertogenbosch. Een onderhoudsproject voor opdrachtgever Zayaz, waarbij oude geveldelen die nog goed zijn zorgvuldig worden gedemonteerd en verzameld in containers op weg naar hun herbestemming.

“Voorheen verdween alles in een container en werd afgevoerd naar de stort”, vertelt Erik Sterks, bedrijfsleider Vastgoedonderhoud bij Hoedemakers. “Eigenlijk hartstikke zonde. Niet alleen gaan materialen verloren die nog prima gebruikt kunnen worden. Ook is de vernietiging die vervolgens moet plaatsvinden slecht voor ons milieu. Door onze samenwerking met van A. van Liempd en haar dochteronderneming Gebruiktebouwmaterialen.com voorkomen we dat. De vervanging van de Werzalit gevelbekleding van 263 woningen levert een schat aan bouwmaterialen op voor onder andere tuinhuisjes, schuttingen en nieuwe gevelbekleding. En het is een kleine moeite. Een mooi voorbeeld van hoe ‘circulair bouwen’ op eenvoudige wijze geïntegreerd kan worden in onze dagelijkse werkzaamheden”, besluit Erik zijn verhaal.

De Werzalit delen en andere materialen worden binnenkort aangeboden op www.gebruiktebouwmaterialen.com.

Zo’n 25 Bossche ondernemers waren aanwezig bij het vierde BEC-seminar Na-isolatie van bestaande kantoren. Erik Sterks, bedrijfsleider Vastgoedonderhoud bij Hoedemakers bouw en ontwikkeling, gaf een inspirerende lezing, waarbij alle ins en outs van na-isolatie voor het voetlicht kwamen.

Na-isolatie van bestaande kantoren is niet alleen aantrekkelijk omdat de huurder of eigenaar lagere energielasten heeft, maar is op den duur ook noodzakelijk. In 2023 moeten alle kantoren groter dan honderd vierkante meter minimaal energielabel-C hebben. In 2030 naar verwachting energielabel-A.

Beperk het energieverbruik

Erik Sterks ging in eerste instantie in op de Trias Energetica: beperk het energiegebruik, gebruik duurzame energie en optimaliseer het gebruik van niet-duurzame energie. Deze middag stond met name de eerste stap van de Trias Energetica centraal: beperk je energievraag door goede na-isolatie van de buitenwanden, vloeren en daken van je kantoor.

De kantoorschil is grofweg onder te verdelen in vier segmenten: gevel, vloer, schuin dak en plat dak. De mogelijkheden en onmogelijkheden van elk van deze vier segmenten kwamen deze middag aan de orde. Bij elk onderdeel zijn er uiteraard verschillende mogelijkheden: isolatie van de binnenzijde, de buitenkant of spouwmuurisolatie.

Isolatie van de gevel

Sterks stond wat langer stil bij de isolatie van de gevel. Daarbij blijken zowel binnen- als buitenisolatie voor -en nadelen te hebben. De voorbereiding van isolatie aan de binnenzijde gaat over het algemeen sneller. “Er zijn over het algemeen minder tekeningen nodig en je hebt niets van doen met Bouw en Woningtoezicht. Nadeel is wel dat op je werkplek meer last van de werkzaamheden hebt.”

Bij na-isolatie aan de buitenkant is het werk zelf over het algemeen sneller gedaan en het geeft extra mogelijkheden om het pand ook een facelift te geven. Als voorbeeld hiervan gaf hij het pand van Only for Men in Rosmalen waarbij de gehele gevel is geïsoleerd en later van steenstrips voorzien, waardoor het een eigentijdse uitstraling heeft gekregen.

Geen standaardrecept

De conclusie was in ieder geval: “Er is geen standaardrecept. Of men het beste binnen of buiten kan isoleren hangt helemaal af van de specifieke factoren en eigenschappen van het gebouw.”

Vervolgens kwam de vraag aan de orde wat de juiste aanpak is als je over na-isolatie nadenkt. Hiervoor gaf Sterks het volgende stappenplan:

1. Opname huidige situatie

2. Berekening van het Energie Prestatie Advies (EPA)

3. Vaststellen van de wensen en uitgangspunten – met zeker ook aandacht voor comfort. (“Want je kunt wel op label C of A zitten , maar als je dan op bepaalde werkplekken in de tocht zit, dan schiet je er nog niet veel mee op.”)

Vervolgens 4. de werkzaamheden financieel inzichtelijk maken met een plan van aanpak, waarna 5. de uitvoering volgt en natuurlijk 6. de controle van de Epa-Berekening

Warmtebeelden

Een van de eerste stappen om de juiste aanpak te bepalen is het maken van warmtebeelden. Hieruit valt af te leiden waar de warmtelekken zitten. Als voorbeeld gaf Erik Sterks het warmtebeeld van drie gebouwen: het jaren-60 kantoor van Grenco (achter het station), het kantoor van Hoedemakers (bouw begin deze eeuw) en een nul-op-de-meter woning. Uit deze warmtebeelden bleken de grote verschillen in isolatiewaarde van deze gebouwen. En zo zal ook de aanpak van na-isolatie per gebouw erg verschillend zijn. Maar dat er bij veel kantoorpanden een grote energiewinst te behalen is dat was iedereen in de zaal wel duidelijk geworden.

 

bron: www.bosscheenergiecoalitie.nl 

foto’s: het pand van Only for Men heeft door na-isolatie ook een moderne uitstraling gekregen.

Cello-locatie De Binckhorst is uitgebreid met een logeerhuis voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Toen het logeerhuis in een ander complex van Cello niet meer aan de brandveiligheidseisen bleek te voldoen, handelde de organisatie snel en maakte ruimte vrij op De Binckhorst voor een nieuw logeerhuis voorzien van uitgebreide faciliteiten. Cello vond een partner in Hoedemakers bouw en ontwikkeling. ‘Samen zorgden we ervoor dat de transformatie in een kort tijdsbestek en met zorg voor de cliënten van De Binckhorst werd uitgevoerd’, aldus Erik Sterks van Hoedemakers bouw en ontwikkeling.

Slim gebruik van bestaande ruimte

Wat eerst een deel van een kantoor was, is nu omgetoverd tot een logeerhuis. Er is genoeg ruimte voor een comfortabel en aangenaam verblijf. Zo zijn er vijftien aparte slaapkamers gecreëerd met voldoende privacy, waarbij rekening is gehouden met een duidelijke routing voor de gasten door het gebruik van kleuren. Daarnaast zijn er gezamenlijke wasruimtes, twee woonkamers, douches, een keuken en zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten.

Multifunctioneel benutten

De activiteiten, die worden georganiseerd door zorginstelling Cello, vinden plaats in een nieuwbouwgedeelte dat grenst aan het logeerhuis. Hiervan wordt gebruik gemaakt voor dagbesteding van zowel de bewoners en cliënten als de logeergasten van Cello. De bestaande aula werd eveneens aangepakt; een nieuwe inrichting maakt deze ruimte multifunctioneel inzetbaar voor Cello. De entree wordt op dit moment nog vernieuwd zodat die past bij het vernieuwde zorghuis.

Ambitie en planning

‘Een mooi project waar we trots op zijn’, vertelt Erik Sterks over de transformatie van het Cello gebouw. ‘Er lag een hoge ambitie om binnen een zeer kort tijdsbestek een multifunctioneel en comfortabel logeerhuis te realiseren. Een goede voorbereiding en planning en een prettige samenwerking tussen Hoedemakers en Cello maakten deze ambitie meer dan waar.’ Wij wensen alle cliënten en medewerkers veel plezier in hun nieuwe accommodatie.

Lorsqu’ils sont pris avec un médicament contre la dysfonction érectile, les médicaments contre la dysfonction érectile peuvent augmenter la fréquence et la durée des épisodes de dysfonction érectile et conduire à une réduction du désir sexuel. Il est difficile d’être objectif quant à la manière France dont ces distinctions de «différence de sexe» sont établies, et certains chercheurs affirment qu’elles ne sont pas aussi importantes qu’elles le semblent ou pourraient l’être.

De winkel van Only for Men in Rosmalen groeide uit zijn jasje en was toe aan een nieuwe look. De uitstraling van het gebouw kwam niet meer overeen met de huisstijl van het merk en de oppervlakte van de winkel was niet meer voldoende om onderdak te geven aan de ideeën van Only for Men. Aan Hoedemakers bouw en ontwikkeling de taak om de winkel te transformeren naar de nieuwe eisen.

Voor het creëren van een unieke klantbeleving is de winkel twee keer zo groot geworden en is de voorgevel compleet gerenoveerd. Hoedemakers paste een innovatieve bouwwijze toe om de bestaande gevel te renoveren; een techniek die door het bouwbedrijf vaker wordt toegepast. Tegen de oorspronkelijke gevel en nieuwe kalkzandsteen muren werden isolatieplaten geplaatst. Hierop werden steenstrips bevestigd met de uitstraling van metselwerk. Deze gevelafwerking in combinatie met de eigentijdse stalen puien zorgt voor een goed geïsoleerd winkelpand dat qua uitstraling helemaal ‘van nu’ is.

De medewerkers van Hoedemakers zijn enthousiast over het renovatiesysteem. ‘Het is een fijne en snelle techniek waarmee de gevel een compleet nieuwe look krijgt. Daardoor heeft het pand de stoere en eigentijdse uitstraling gekregen die past bij het merk Only for Men’, aldus Gido van Dun.

Hoedemakers vindt het erg belangrijk dat jongeren de kans krijgen om te leren en groeien. Timmerman Gido van Dun (20 jaar) is hier een mooi voorbeeld van. Hij heeft het voortouw genomen in dit project. ‘In het begin was het zwaar, omdat ik nog onervaren was in het leiden van een project. Ik werd als het ware in het diepe gegooid maar kreeg goede begeleiding van mijn collega’s bij Hoedemakers; een leerzame ervaring’, aldus Gido. ‘En met een fraai resultaat’, vult projectmanager Piet van der Plas aan.

De toekomstige bewoners van 50 nieuwbouwappartementen in de wijk Malvert in Nijmegen kunnen in hun woning blijven wonen, ook als ze in de toekomst minder goed ter been zijn. De appartementen worden gebouwd naar ontwerp van architectenbureau Visser en Bouwman en worden levensloopbestendig uitgevoerd.

Slotstuk herstructurering De Malvert
De nieuwbouw wordt gerealiseerd in opdracht van Standvast Wonen en de gemeente Nijmegen en vormt de afronding van een herstructureringsopgave in De Malvert. Met de oplevering van de appartementen aan het einde van dit jaar, wordt de herstructurering in deze wijk voltooid.

Bouw van start
Op 17 januari jl. werd de realisatieovereenkomst voor de bouw van 50 appartementen getekend door Esther Lamers, directeur/bestuurder van Standvast Wonen en Simon Passier, directeur van Hoedemakers bouw en ontwikkeling. “We kunnen starten met bouwen en dat gaan we dan ook doen. Aanstaande maandag gaat de eerste schop in de grond!’, aldus Simon Passier.

Levensloopbestendig, energiezuinig en comfortabel
“Wij gaan er samen met Standvast alles aan doen om 50 levensloopbestendige, enerziezuinige en comfortabele woningen toe te voegen aan het woningaanbod in Nijmegen; een mooie opgave.”

Naar verwachting worden de appartementen in december 2018 opgeleverd aan Standvast Wonen.

Met één heldere ingreep heeft Reset Architecture de entreehal van stichting Willem Twee geschikt gemaakt voor divers gebruik. De Spiegelzaal is naast een genereuze ingang ook de foyer voor de concertzalen, een expositieruimte en biedt plaats aan flexwerkplekken. Door het transparante karakter blijft de monumentaliteit behouden.

Lees meer over deze transformatie die wij als aannemer mochten uitvoeren in de Willem Twee fabriek in Den Bosch.