Disclaimer

 

Disclaimer:
Dit email bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht ​en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk
​is en niet openbaar mag ​worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien u niet de bedoelde persoon of ​entiteit bent, mag u onder geen
​enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei ​wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit bericht onbedoeld ontvangen heeft,
​wilt u dit dan aan de afzender retourneren en het van uw computer(s) verwijderen. ​Hoedemakers sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit
​uit elektronische verzending van informatie. ​De inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen is niet bindend en hieraan kunnen dan ook geen
​rechten worden ontleend.