Nieuws 15.10.2021

Hoedemakers tekent ‘Bossche Green Deal’

Hoedemakers tekent ‘Bossche Green Deal’
Vandaag tekenen de gemeente ’s-Hertogenbosch, Hoedemakers bouw en ontwikkeling en overige partners de ‘Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek’. Samen werken we aan een slimme en  schone bevoorrading van de Bossche binnenstad.

Bevoorrading binnenstad: schoon en slim
Begin 2021 heeft het college van de gemeente ‘s-Hertogenbosch besloten om een zero-emissiezone in te voeren per maart 2025. Dat betekent dat vanaf 2025 al het logistiek vervoer in de binnenstad slim, schoon en toegankelijk moet zijn. Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Hoedemakers en overige partners werken stap voor stap toe naar het halen van het doel: samen komen tot een schone en slimme bevoorrading van de binnenstad.

Elf verschillende sporen
In totaal staan er elf verschillende sporen beschreven in de Bossche Green Deal. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervoeren van bouwmaterialen, bezorgen van pakketjes en het bevoorraden van horeca. En ook over handhaving en het vormgeven van het toegangsbeleid naar de binnenstad. In deze sporen staan alle betrokken partijen en acties samengevat. Alle beschreven acties dragen bij aan het verbeteren van schone en slimme stadslogistiek. Een van de genoemde voorbeelden is het onderzoek naar de inzet van elektrische vrachtfietsen. Een ander voorbeeld is de inzet van fietskoeriers bij kleine pakketjes. Overige mogelijkheden worden bekeken en onderzocht.

Hoedemakers staat voor duurzaam bouwen en ontwikkelen, en zet zich dan ook graag in voor dit mooie initiatief. 

Foto: Sandra Peerenboom