Nieuws 27.03.2020

Samen werken aan een duurzame Verkadefabriek

In samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch en Strukton Worksphere werkt Hoedemakers aan een duurzaam onderkomen voor de culturele ontmoetingsplek ‘Verkadefabriek’ in ’s-Hertogenbosch.

Hoge ambitie
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft hoge ambities als het gaat over duurzaamheid: In 2050 willen zij een klimaat neutrale gemeente zijn en in 2020 een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie.

Verduurzaming vastgoed heeft groot effect op CO2 uitstoot
Verduurzaming van de utiliteitsbouw kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Dat wordt duidelijker als je bedenkt dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 40% van de CO2 uitstoot in Nederland. Een derde daarvan komt voor rekening van de utiliteitsbouw.

“Niet verwonderlijk dus, dat de verduurzaming van het vastgoed een belangrijk speerpunt is voor de gemeente ’s-Hertogenbosch”, vertelt Erik Sterks, bedrijfsleider vastgoedonderhoud bij Hoedemakers bouw en ontwikkeling. De Verkadefabriek is één van de panden die in de komende periode wordt aangepakt.

Verduurzamen doe je samen
Strukton Worksphere en Hoedemakers bouw en ontwikkeling kregen gezamenlijk opdracht voor het verduurzamen van ondermeer de Verkadefabriek. “We werkten samen aan een plan van aanpak”, vertelt Sterks. Te beginnen met een EPA-U adviesrapport, waarmee nauwkeurig in kaart werd gebracht hoe het gebouw naar een hoger energielabel kan worden getild. “Dat gaat uiteraard met name over energiebesparende maatregelen en techniek, maar in de gesprekken met de diverse betrokkenen werden de mogelijkheden op een veel breder vlak afgewogen”, aldus Sterks. De financiële consequenties bijvoorbeeld, maar ook het monumentale karakter van het gebouw en de planning waren onderwerp van gesprek. Voor een organisatie als Verkadefabriek, die moet leven van zijn bezoekers, is de impact van de werkzaamheden op de dagelijkse activiteiten een zeer belangrijk aandachtspunt. De duurzaamheidsmaatregelen worden dan ook in nauw overleg met de gemeente en Verkadefabriek uitgevoerd. De Verkadefabriek blijft geopend gedurende de werkzaamheden.

Lees ook: https://www.hoedemakers.nu/blog/2019/04/18/verduurzaming-gemeentelijk-vastgoed/

Foto’s:
– Angeline Swinkels
– Eyequote fotografie