Door de fusie tussen Woningstichting Kleine Meierij in Rosmalen en Woningstichting Sint Joseph in Boxtel ontstond in juli 2019 Woonstichting JOOST. De nieuwe organisatie moest op zoek naar één werkwijze voor het dagelijks- en mutatieonderhoud. De organisatie koos voor een werkwijze waarbij samenwerking in plaats van opdrachtgeverschap centraal staat. Een samenwerking die moet resulteren in een snellere en betere afhandeling van reparaties. Na diverse gesprekken werden Hoedemakers, Jansen-Huybregts en KnaapenGroep als onderhoudspartners gekozen voor de manier van samenwerken die JOOST beoogt: Een open relatie waarin we van en met elkaar willen leren hoe we het gezamenlijke doel, tevreden huurders, kunnen bereiken. Door de intensieve samenwerking wordt meer informatie verkregen uit de markt, de innovatiekracht versterkt en worden de administratieve handelingen beperkt.

Alle betrokken aannemers zijn verantwoordelijk voor een specifiek deel van de woningen van JOOST. Hoedemakers is vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor de woningen in Heeswijk-Dinther, ’s-Hertogenbosch, Loosbroek, Nuland, Rosmalen en Wanroij.

Scholengemeenschap Salto in Eindhoven en Hoedemakers bouw en ontwikkeling hebben een overeenkomst gesloten voor een periode van in eerste instantie drie maanden voor het dagelijks onderhoud. Dit houdt in dat Hoedemakers huisaannemer is voor alle bouwkundige werkzaamheden in 22 basisscholen in Eindhoven.

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt Hoedemakers het schilderwerk van diverse gemeentelijke panden in ‘s-Hertogenbosch en omgeving, waaronder onderwijshuisvesting, sport- en recreatie accommodaties, gemeentelijke kunstwerken en monumentale bouwwerken zoals de kerkelijke klokkentorens.

“Het schilderwerk voeren we uit in samenwerking met Sigma Coatings”, vertelt Erik Sterks, bedrijfsleider Vastgoedonderhoud bij Hoedemakers bouw en ontwikkeling. “We nemen hierin niet alleen de zorg voor het schilderonderhoud en de daaraan voorafgaande inspectie voor onze rekening. Vanuit onze expertise beoordelen we ook de bouwkundige staat van het gebouw, daar waar die van invloed is op de kwaliteit van het schilderwerk.”

De gemeente schreef een tender uit voor de aanbesteding van het schilderonderhoud. Hoedemakers scoorde het beste, mede dankzij de innovatieve aanpak waarmee de planning en kwaliteit wordt gewaarborgd en de gebruiker wordt ontzorgd. “Een mooie opdracht, waarin we zowel onze expertise op het gebied van restauratiewerk als de nieuwste schildertechnieken in kunnen zetten”, aldus Sterks.

Het verrichten van het bouwkundig onderhoud van 110 gemeentelijke panden in de gemeente Meierijstad, waaronder de gemeentehuizen, brandweerkazernes, sportcomplexen, kindcentra en kiosken.

Het betreft een overeenkomst voor in eerste instantie twee jaar met een mogelijke verlenging van nog eens twee jaar.

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch dragen Strukton Worksphere en Hoedemakers Bouw zorg voor de verduurzaming van diversen gemeentelijke gebouwen naar tenminste label B en waar mogelijk BENG (bijna energie neutrale gebouwen)

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaat neutrale gemeente zijn en een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie in 2020. Voor het gemeentelijk vastgoed is deze doelstelling vertaald naar het realiseren van een zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing met bouwkundige en installatietechnische maatregelen.

  • Met de realisatie van energiebesparende maatregelen moet voor ieder gemeentelijk gebouw minimaal label B worden behaald.
  • Daar waar goede mogelijkheden aanwezig zijn om verbeterende maatregelen effectief te kunnen uitvoeren voor een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), zullen deze worden gerealiseerd.

Hoedemakers Bouw en Strukton Worksphere zijn samen verantwoordelijk voor het technisch uitwerken (engineering) van het pakket aan duurzaamheidsmaatregelen en het realiseren hiervan. Voor de engineeringsfase is een bouwteam samengesteld, bestaande uit medewerkers van Hoedemakers, Strukton Worksphere en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

n samenwerking met Tribe Productions kregen de entree en spreekkamers in ons kantoor een frisse, nieuwe look, die past bij onze visie en huisstijl. Een interieur waarin zichtbaar is wie we zijn en wat we doen. Meer weten? Wees welkom!

Herontwikkeling van een bestaand pand in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Het bestaande kantoorgebouw werd volledig gestript tot op het betonnen casco. Vervolgens kreeg het gebouw een extra verdieping, nieuwe gevels en een aangepaste indeling. In dit nieuwe gebouw, dat de sfeer van het verleden ademt, huizen een commerciële ruimte en 11 huurappartementen.

De sloopwerkzaamheden bestonden uit een volledige asbestsanering, het verwijderen van de bestaande binnenwanden, gevelvullingen, installaties en dakbedekking. Tevens werden er op diverse plaatsen sparingen in de betonvloeren gemaakt om plaats te maken voor nieuwe trappen, leidingschachten en een lift.

Het gehele pand werd vervolgens vanaf casco opnieuw opgebouwd met gevelelementen bestaande uit HSB-wanden voorzien van een gevelstucsysteem. Op de vloeren is een isolatiepakket aangebracht en in het pand is gekozen voor metal-studwanden om de geluidsisolatie tussen de onderlinge ruimtes te minimaliseren. De voorgevel is op diverse plaatsen voorzien van natuursteen elementen rondom de kozijnen. De is daarnaast een compleet nieuwe kapconstructie aangebracht,voorzien van dakkapellen en inpandige balkons op de 3e verdieping. De appartementen op de 1e en 2e verdieping kregen een uitwendig balkon.

Het uitbrengen van advies en uitvoeren van groot onderhoud ten behoeve van de monumentale kantoorpanden van Van Lanschot in ’s-Hertogenbosch, Zeist, Eindhoven, Arnhem, Amersfoort, Den Haag, Wassenaar, Goes, Haarlem, Rotterdam en Leiden.

De werkzaamheden bevatten het totale onderhoud van de gevels en daken met behoud van het monumentale karakter en rekening houdend met daaruit voortkomende voorschriften. Herstel van (lei- en bitumineuze) dakbedekking, zink, goten en hemelwaterafvoeren. Herstel van het metsel- en voegwerk en gevelpleisterwerk. Herstel van houtrot en schilderwerk van de kozijnen en daklijsten. Energetische aanpassingen zoals het na-isoleren van daken, vloeren en wanden. Vervanging van beglazing en toevoeging van achterzetramen aan de binnenzijde voor een betere isolatie en inbraakwerendheid van het pand. En kleine verbouwingen aan de binnenzijde, waaronder bijvoorbeeld de toevoeging van een toilet en doucheruimte.

Voor deze woningen werden onderstaande werkzaamheden verricht:

Buiten:
– Schoonmaken / herstellen en opnieuw voegen van de gevels
– Vervangen van het gehele dak
– Asbestsanering
– Schilderen van de kozijnen en dubbel glas plaatsen
– Voor, en achterdeuren vervangen
– Schuttingen vervangen

Binnen:
– Badkamer,- toilet, en keukenrenovaties
– Aanbrengen mechanische ventilatie
– CV-ketels plaatsen of vervangen
– Aanbrengen vlizotrappen en opknappen zolders
– Vervangen riolering
– Asbestsanering

Medica Europe is een toonaangevende producent en leverancier van medische hulpmiddelen. Het bedrijf biedt innovatieve concepten voor de OK, CSA en ICU, en voor de afdelingen anesthesie, cardiologie en radiologie in ziekenhuisomgevingen.

Tausch brand sensations ontwikkelde voor Medica Europe een Experience Center. Dit biedt medisch personeel de mogelijkheid om de producten van Medical Europe te ervaren in een realistische gesimuleerde ziekenhuisomgeving, waar uiteenlopende praktijksituaties kunnen worden nagebootst. Tevens is er een restaurant aanwezig, waar bezoekers en medewerkers van Medica met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat laatste genereert een constante stroom van nieuwe inzichten en innovaties.

Het experience center bestaat onder andere uit een operatiekamer, een lab, een intensive care unit en een verkoeverkamer. Alle zintuigen worden gestimuleerd met realistische geuren, geluid en licht en afbeeldingen. Hoedemakers verzorgde de volledige uitvoering van het door Tausch gemaakte ontwerp.