Nieuws 30.09.2019

OJC zit in ons bloed

In 1989 tekenden Leo van der Plas en Leo Hoedemakers het eerste sponsorcontract tussen voetbalvereniging OJC ROSMALEN en Hoedemakers bouw en ontwikkeling.
30 jaar later tekenden hun beider zonen, Piet van der Plas en Marc Hoedemakers, voor een verlenging van deze overeenkomst.

“OJC zit ons in het bloed”, vertelt Marc Hoedemakers van Hoedemakers bouw en ontwikkeling. “De band met OJC gaat al heel wat jaren terug in de geschiedenis. Ons vader legde de basis op 19 augustus 1989 en sinds die tijd zijn we als sponsor maar ook als bestuurslid, in diverse commissies en als bouwer actief betrokken bij de club. We hebben OJC in die 30 jaar tijd zien opklimmen tot het hoogste amateurniveau en qua ledenaantal zien groeien tot een forse club met op dit moment zo’n 2300 leden en ruim 500 vrijwilligers. OJC is een prachtige club die kan rekenen op veel betrokken, actieve leden”, vertelt Marc over de band met OJC. “Wij zijn trots sponsor!”

Op 29 september 2019 tekenden OJC voorzitter Piet van der Plas en hoofd/shirtsponsor Marc Hoedemakers voor een verlenging van de overeenkomst die hun vaders ooit sloten. De komende 3 jaar blijft Hoedemakers hoofdsponsor van OJC ROSMALEN.


Foto 1: Directeur Leo Hoedemakers tekende op 19 augustus 1989 als hoofd/shirtsponsor. V.l.n.r. secretaris Harrie Westerlaken, penningmeester Adrie Pennings, sponsor Leo Hoedemakers en voorzitter Leo van der Plas.

Foto 2: Piet van der Plas, Voorzitter van OJC ROSMALEN en Marc Hoedemakers, Directeur Hoedemakers bouw en ontwikkeling