Alle projecten

Nieuwbouw Pastoor van Erpstraat

De projectlocatie ligt tegenover het St. Josefklooster in Schijndel en is momenteel nog van de Congregatie van de Zusters van Liefde. Het religieuze instituut bevindt zich in een fase van voltooiing en afbouw. Dit betekent dat alle bezittingen verkocht zullen worden, waaronder het gebied aan de Pastoor van Erpstraat. Hoedemakers is op basis van een ingediend plan gekozen om het project aan te kopen.

Met dit plan willen we graag het erfgoed van de zusters bewaren, door diverse elementen in het huidige straatbeeld te behouden. De karakteristieke gebouwen – de woning en de vroegere meisjesschool – worden getransformeerd tot luxe woning en riante villa. Ook de kopgevel van de voormalige boerderij blijft behouden en wordt geïntegreerd in het nieuwe appartementengebouw. Diverse bestaande en nieuwe bomen worden opgenomen in het openbaar groen. En ook het Mariabeeldje wordt in een nieuw appartementengebouw teruggebracht.

Het plan bestaat uit 3 appartementencomplexen met in totaal ongeveer 40 levensloopbestendige woningen. De tuinen van de woningen grenzen aan een groen binnenerf, dat ook zichtbaar is vanaf de Pastoor van Erpstraat en het klooster. Het wordt een semi openbare ruimte, toegankelijk voor buurtbewoners.

Op woensdag 04 juli 2018 zijn de omwonenden geïnformeerd over de voorgenomen bouwplan. Het plan bestaat uit 39 levensloopbestendige huurappartementen verdeeld over 3 blokken van 3 bouwlagen. De tuinen van de woningen grenzen aan een groen binnenerf, dat ook zichtbaar is vanaf de Pastoor van Erpstraat en het klooster. Het wordt een semi openbare ruimte, toegankelijk voor buurtbewoners.
De reacties van de omwonenden zijn tijdens deze inloop verzameld en zullen, voor zover mogelijk,  worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Hieronder treft u de documentatie die op de inloopavond zijn gepresenteerd:

Presentatievellen inloopavond tbv buurt omwonenden 04-07-2018

Heeft u interesse in dit project?

Vul dan nu alvast onderstaand formulier in!


Opdrachtgever Hoedemakers ontwikkeling
Architect Groosman
Bouwjaar 2019-2020
Plaats Schijndel