Ondertekenen gedragsregels/bouwplaatsregelement

Als bouwmedewerkers of als onderaannemer geef ik hierbij aan het filmpje te hebben gezien en het bouwplaatsregelemuent en de gedragsafspraken te hebben gelezen. Hiervoor vul ik onderstaand formulier in en beantwoord ik drie vragen.