Nieuws 21.07.2020

Zomergroetjes!

De afgelopen periode stond voor ons allemaal in het teken van aanpassing. Onze flexibiliteit en creativiteit werden aangewend om de inrichting van onze bouwplaatsen en werkprocessen in sneltreinvaart tegen het licht te houden en op aangepaste wijze voort te zetten. Met succes, samen met onze partners, organiseerden we coronaproof digitaal overleg, virtuele kijkmiddagen en webinars.

Aanstaande vrijdag luiden wij onze vakantie in. Ook in aangepaste vorm, proosten we dit keer niet op één plek maar vanaf vijf bouwplaatsen op onze mooie nieuwbouw- en onderhoudsprojecten, successen en samenwerkingsverbanden, op veerkracht en innovatie. Bedankt dat u daaraan hebt bijgedragen!

Namens alle medewerkers van Hoedemakers wensen wij u en uw naasten een heerlijke zomer in alle gezondheid!

Ons kantoor is gesloten van 27 juli t/m 14 augustus. Onze afdeling Vastgoedonderhoud blijft uiteraard bereikbaar. Met serviceverzoeken kunt u 24 uur per dag bij ons terecht via nummer 073-204 04 17, ook in de vakantie.