Nieuws 5.10.2018

Succesvolle kick-off Healthy Home

Rosmalen – Healthy Home is een pilot om te komen tot een beter, gezonder binnenklimaat voor woningen. Hoedemakers bouw en ontwikkeling is initiatiefnemer en werkt samen met onder andere kennisinstituten, belangenorganisaties en de overheid aan deze innovatieve woningen. De officiële kick-off vond plaats op 4 oktober 2018 in de Groote Wielen in Rosmalen waar de woningen gebouwd worden. De betrokken partijen bij de pilot én de gezinnen die het concept gaan testen waren hierbij aanwezig.

Bij deze pilot worden twee gezinnen gevolgd. Het ene gezin gaat wonen in een Healthy Home, een comfortabele en energiezuinige nieuwbouwwoning, waarin verschillende innovaties zijn verwerkt met het oog op optimale luchtkwaliteit. Het andere gezin neemt zijn intrek in een duurzame nul-op-de-meter woning. Er is meetapparatuur aanwezig die gedurende twee jaar de luchtkwaliteit gaat monitoren.

Samen innoveren

Marc Hoedemakers, directeur van Hoedemakers bouw en ontwikkeling kijkt tevreden terug op het project tot nu toe. ‘We begonnen met sprintsessies op de SparkCampus en daarna werden steeds meer partijen enthousiast. We innoveren samen, zo komen we stappen verder. Het is een mooi voorbeeld van hoe we dit vaker kunnen doen in de bouwsector. Door kennis te delen kom je verder.’ Hoedemakers is blij met de aandacht voor dit onderwerp in de maatschappij. ‘Een thema als gezondheid raakt natuurlijk iedereen. Mensen zijn meer bezig met gezonder leven, eten, sporten en ontspanning. Gezond wonen hoort daar uiteraard ook bij.’

Het belang van goede luchtkwaliteit, vooral in huis, wordt nog eens onderstreept door Lada Hensen Centnerová, Assistant Professor TU/e. ‘We zijn zo’n 20 uur per dag binnen, waarvan 13 uur thuis en iedereen neemt dagelijks 1 kilo voedsel, 2 kilo water en zo’n 15 kilo lucht in.’ Ze benoemt factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het binnenklimaat in huis. ‘Denk aan CO2, vochtigheid en fijnstof. Veel mensen realiseren zich niet dat ze bijvoorbeeld bij het koken veel fijnstof produceren.’ Goed meten en bewustwording creëren is essentieel als het gaat om een gezonder binnenklimaat, mede daarom juicht Hensen Centnerová de pilot rond Healthy Home toe.

Extra kwaliteit

Dat doet ook Emile Quanjel, lector Innovatie Bouwproces en Techniek van Avans Hogeschool. ‘Studenten uit verschillende jaren werken mee in het meten, testen en evalueren. Een goed proces om samen kennis op te bouwen van actuele zaken.’ Wethouder Roy Geers, met in zijn portefeuille Wonen, Ruimtelijke ontwikkeling en Participatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch is van mening dat Healthy Home goed past binnen zijn gemeente door de focus op samenwerken en duurzaamheid. Er mag wat hem betreft meer aandacht zijn voor het leefklimaat in gebouwen. ‘We hebben in ons land veel regels en bouwvoorschriften, maar als het om gezondheid gaat dan houden we vast aan wat minimaal nodig is.’ Geers volgt de pilot met veel interesse: ‘Ik ben heel benieuwd naar de resultaten en wat het doet met het woongenot van mensen. Dit is een mooie test om een extra slag te maken in de kwaliteit in woningen.’

Meer weten over Healthy Home of wil je gewoon op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op de website (www.healthyhome.nu) en volg de pilot op Facebook  (https://www.facebook.com/gezondewoning).