Verhalen 18.10.2020

Structureel aandacht voor persoonlijke groei

Zo’n vijf jaar geleden kwam Dorine Huijbregts via via in contact met Hoedemakers bouw en ontwikkeling. In eerste instantie voor de training van één leidinggevende. De klik was echter zo goed dat het daar niet bij bleef. Inmiddels kent Dorine het bedrijf door en door. Dorine: “Mijn hart ligt bij het coachen van familiebedrijven als dit. Waar betrokken, gedreven mensen werken en structureel ruimte is voor medewerkers om te groeien in hun functie. Van Hoedemakers ben ik echt een beetje gaan houden.”

No-nonsense
Dorine komt uit een ‘ondernemersnest’, haar ouders runden een grote drukkerij. Daar ligt de oorsprong van haar liefde voor middelgrote familiebedrijven. “Voor mij hoort daar de no-nonsense  werkstijl bij waar ik van houd. Heel praktisch en resultaatgericht, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Winst maken, maar niet ten koste van alles. Die stijl ontmoet ik ook bij Hoedemakers. Zelfs in crisistijd was hier ruimte om te investeren in de medewerkers en is geprobeerd iedereen zoveel mogelijk binnenboord te houden. Door andere manieren van besparen te onderzoeken zoals faalkosten verminderen en effectiever werken. Dat is iets wat ik erg bewonder en ik ben er trots op dat ik daar een bijdrage aan mag leveren.”

Open cultuur
Dorine is een waardevol klankbord voor de directie en daarnaast traint ze binnen Hoedemakers de afdelingsmanagers om te groeien in hun leiderschap en samenwerkings-, en ondernemersvaardigheden. Een confronterend advies gaat Dorine daarbij overigens niet uit de weg. Sterker nog, ze houdt  het management regelmatig een spiegel voor. “Als een bedrijf succesvoller wordt, komen de beslissers steeds minder mensen tegen die kritisch durven zijn. Terwijl het voor iedereen goed is opbouwende, eerlijke feedback te krijgen. Het getuigt van lef en intelligentie dat ze dit bij Hoedemakers goed geborgd hebben. Met externe adviseurs zoals ikzelf en door de open cultuur die intern ruimte biedt om van elkaar te leren.”

Klankbord
Dorine is binnen Hoedemakers zeer breed actief. De gemene deler is dat ze altijd de match maakt tussen de persoonlijke- en de bedrijfsdoelen. Maar verder is het steeds weer maatwerk qua inhoud en vorm. “De één is gebaat bij coaching on the job terwijl ik een ander beter kan helpen door letterlijk los te komen van het werk tijdens een wandelsessie.” Voor de toekomst ziet de businesscoach kansen voor een uitrol naar de vaste ketenpartners van het bouwbedrijf. Al richt ze voorlopig nog alle aandacht op de interne organisatie. “Hoe soepeler de samenwerking, hoe efficiënter en kosteneffectiever. En leuker bovendien. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste voor een organisatie als Hoedemakers. Waar ze echt begrijpen: de mensen maken het verschil!”

Meer over Dorine op www.dorine.nu