Verhalen 18.09.2018

Aandacht voor onze bewoners

“Standvast Wonen vindt het belangrijk dat mensen in alle levensfases in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Dat was de reden om Huize Rosa aan te passen. Hoedemakers heeft het voormalige zorgcentrum vervangen door een nieuw gebouw met 57 appartementen geschikt voor mensen die individuele zorg nodig hebben. Daarnaast kwamen er 39 wooneenheden waar dementerende bewoners kleinschalig kunnen wonen, een restaurant met een buurtfunctie en diverse ondersteunende ruimten. Het gaat om een kwetsbare groep bewoners, die er tijdens de werkzaamheden bleef wonen. Heldere communicatie en duidelijke afspraken zijn dan erg belangrijk. Hoedemakers heeft dat perfect aangepakt.

Door een slimme fasering van het werk, bleef de overlast voor onze bewoners tot een minimum beperkt. Uiteraard verloopt nooit alles helemaal vlekkeloos, maar er was steeds aandacht voor de wensen van onze bewoners. De uitvoerder van Hoedemakers heeft hiervoor zeker onze credits verdiend. Hij was de juiste man op de juiste plaats voor deze complexe opdracht.

Als ik naar de kernwaarden van Hoedemakers kijk, dan herken ik deze allemaal. De mensen zijn inderdaad betrokken, daadkrachtig, eigenzinnig en ze communiceren helder. Maar ‘betrokkenheid’ springt er uit. Van start tot ver na de oplevering waren mijn contactpersonen goed bereikbaar. Dat kan ik zeer waarderen.”

Mark de Wit
Projectmanager, Standvast Wonen