Alle projecten

Nieuwbouw tennispaviljoen Bastion Baselaar

De bouw van een modern tennishalpaviljoen met tennishal.

Als grondeigenaar en ontwikkelende aannemer zijn wij via de gemeente ’s-Hertogenbosch in contact gekomen met Tennisvereniging Bastion Baselaar. Via deze weg hebben wij de vereniging onderdak kunnen bieden op een door ons nieuw ontwikkeld woon-, en werkgebied. In nauw overleg met vertegenwoordigers van de gebruiker (dagelijks) onderhoud) en gemeente (financier/onderhoud infra) hebben wij de sportaccommodatie ontwikkeld om zorg te kunnen dragen voor een economisch verantwoord product (aanvangs-, exploitatie-, en bouwkundige onderhoudskosten) in combinatie met een voor de eindgebruikers prettige sportomgeving.
De overlegstructuren (bouwvergaderingen, werkbesprekingen en gebruikersoverleggen) zijn door ons geïnitieerd om de aspecten tijd, geld en kwaliteit op een zo efficiënt mogelijke manier aandacht van alle betrokken partijen te kunnen geven.

Opdrachtgever Tennisvereniging Bastion Baselaar
Architect Van Hillo Verschaeren te 's-Hertogenbosch
Bouwjaar 2000
Plaats Rosmalen / Hintham