Alle projecten

334 Squadron Lijngebouw

Uitbreiding en verbouwing van het 334 Squadron Lijngebouw op de Militaire Vliegbasis Eindhoven.

Juist de specifieke gebruikersgroep en het feit dat vanuit dit gebouw, ook tijdens de bouwwerkzaamheden, de vliegbewegingen elektronisch geregistreerd worden, maakte de aansturing van dit project speciaal. Het gebouw is tijdens de werkzaamheden in gebruik gebleven en een goede overlegstructuur met de gebruikers was dan ook van wezenlijk belang. In de reguliere bouwvergaderingen en werkbesprekingen zijn de aspecten tijd, geld en kwaliteit op een zo efficiƫnt mogelijke manier besproken met alle betrokken partijen.

Opdrachtgever Dienst Vastgoed Defensie Zuid
Architect DVD Directie Zuid
Bouwjaar Uitbreiding en verbouwing 2010/2011
Plaats Eindhoven