Woningcorporatie Woonmeij uit Schijndel en Hoedemakers bouw en ontwikkeling tekenden op 7 september 2020 samen de bouwteamovereenkomst voor de realisatie van 14 grondgebonden levensloopbestendige woningen en 18 appartementen aan de Irenestraat 2 in Sint Michielsgestel. Eind 2019 kocht Woonmeij het pand waarin voorheen basisschool de Touwladder gevestigd was van de gemeente. Met deze nieuwbouw in het sociale huursegment geeft Woonmeij een nieuwe bestemming aan de locatie van de oude basisschool.

Voordat de bouw van de woningen kan plaatsvinden, moet de huidige gebruiker nog verhuizen en moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit laatste loopt gelijktijdig met de voorbereiding van het ontwerp en de uitvoering van de woningen. Woonmeij verwacht in het najaar van 2021 te kunnen starten met de bouw.

In het noordwestelijk deel van De Groote Wielen bevindt zich de nieuwe woonwijk De Lanen. Het thema voor De Lanen luidt: Groen wonen aan lanen en parken. Het uitwerkingsplan De Lanen wordt aan de noordzijde begrensd door de Hustenweg, aan de zuidzijde door de Groote Wielenplas en grenst tevens aan het toekomstige centrum van De Groote Wielen. In de Lanen is ruimte voor ongeveer 800 nieuwbouwwoningen. De bebouwing bestaat vrijwel volledig uit grondgebonden woningen.

Hoedemakers bouwt in de lanen gefaseerd aan ongeveer 300 woningen. Het eerste project, genaamd Parktuinen, bestaat uit een diversiteit aan nieuwbouwwoningen; van ruime hoek- en tussenwoningen tot riante tweekappers en vrijstaande huizen. Ontworpen door 3 verschillende architecten. Dit maakt Parktuinen een zeer gevarieerde wijk.

Interesse in dit project?
Heb je interesse in Parktuinen? Op 29 oktober start de verkoop van een nieuwe fase.  Neem een kijkje op de website van Parktuinen en blijf op de hoogte.

Op de locatie van de voormalige school ‘De Vlieger’ en het naastgelegen Annabos in Hintham worden door Hoedemakers twee nieuwbouwplannen ontwikkeld: ‘De Vlieger’ en ‘Annapark’. Bij de ontwikkeling van beide projecten staat wonen in het groen centraal.

Voor locatie De Vlieger werken we samen met Zayaz en Stichting Steengoed aan de voorbereidingen van twee nieuwe appartementengebouwen: een gebouw van twee woonlagen in het commerciële huursegment voor Stichting Steengoed en een gebouw van 3 woonlagen in het sociale huursegment voor Zayaz. De appartementen in het commerciele segment hebben een woonoppervlakte vanaf ca. 50 m2. De appartementen in het sociale segment hebben een woonoppervlakte vanaf ca. 70 m2. Zowel de gebouwen als het parkeren worden ingepast in een groene omgeving die aansluit bij het groen in het Annabos.

De procedure tot wijziging bestemmingplan is opgestart. Naar verwachting kunnen we rond de jaarwisseling van 2020/2021 starten met de bouw.

Heeft u interesse in dit project?
U kunt uw interesse kenbaar maken bij Zayaz, die de verhuur van de appartementen verzorgt.

Het centrum van Rosmalen wordt uitgebreid met 37 huurappartementen, direct naast de winkels en horecagelegenheden op de hoek van de Hoogstraat en Raadhuisstraat. Hoedemakers bouw en ontwikkeling geeft met de nieuwbouw invulling aan het vervallen en braakliggend terrein op deze locatie.

In het pand zat voorheen supermarktketen Aldi, die vijf jaar geleden is verhuisd naar het winkelcentrum Molenhoek. Sindsdien is het pand antikraak bewoond om verval tegen te gaan. De sloop van het afgebrande oud-postkantoor en het naastgelegen braakliggend terrein deden het aanzien de laatste jaren geen goed.

Hoedemakers gaat daar verandering in brengen en wil van de locatie een passende verbinding maken tussen het winkelcentrum aan de ene, en de woonwijk aan de andere kant van de bouwlocatie. De architectuur van de 37 appartementen zorgt voor een mooie overgang tussen de statige, hogere bebouwing in het centrum en de woningen uit de jaren zestig en zeventig in de westelijk gelegen woonwijk.

De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door A. van Liempd sloopbedrijven, waarmee Hoedemakers een samenwerking heeft op het gebied van circulariteit. Daar waar mogelijk worden materialen hergebruikt of opgenomen in de eigen circulaire materialenbank.

De ontwikkeling van het nieuwbouwplan is jaren geleden al in gang gezet. Middels een zogenoemde participatieronde, waarbij omwonenden hun mening konden geven,  is het oorspronkelijke plan in omvang en vormgeving aangepast. Inmiddels is het plan goedgekeurd door Welstand en is de omgevingsvergunning afgegeven.

Wat feiten:

 • De appartementen variëren in grootte van 77 tot 124 vierkante meter en zijn voorzien van 1 tot 3 slaapkamers.
 • Elke appartement heeft een eigen buitenruimte, bestaande uit een (dak)terras en/of balkon.
 • Er is parkeergelegenheid op het binnenterrein.
 • Met huurtarieven vanaf 950 euro valt meer dan de helft van de appartementen in het middenhoge huursegment. De overige appartementen vallen in het hogere segment.
 • Start verhuur eind 2021.

Heeft u interesse in dit project?
Vul dan nu alvast onderstaand formulier in. Wij kunnen u dan op de hoogte stellen als er meer bekend is over de bouwplannen:


   

  Op de locatie van de voormalige school ‘De Vlieger’ en het naastgelegen Annabos in Hintham worden door Hoedemakers twee nieuwbouwplannen ontwikkeld: ‘De Vlieger’ en ‘Annapark’. Bij de ontwikkeling van beide projecten staat wonen in het groen centraal.

  In het Annapark, gelegen aan het Annabos, ontwikkelen we 16 nieuwbouwappartementen. De verschijningsvorm en exacte positie daarvan zijn momenteel onderwerp van nadere studie. Samen met de gemeente, externe adviseurs, en ook met omwonenden als direct belanghebbenden, wordt onderzocht hoe verdere invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling en realisatie van de appartementen. Hiervoor wordt t.z.t. een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Inpassing in de groene omgeving is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast wordt uiteraard rekening gehouden met, privacy, de functie van het park, parkeergelegenheid en ontsluiting.

  Heeft u interesse in dit project?
  Vul dan nu alvast onderstaand formulier in. Wij kunnen u dan op de hoogte stellen als er meer bekend is over de bouwplannen: