Woningcorporatie Woonmeij uit Schijndel en Hoedemakers bouw en ontwikkeling tekenden op 7 september 2020 samen de bouwteamovereenkomst voor de realisatie van 14 grondgebonden levensloopbestendige woningen en 18 appartementen aan de Irenestraat 2 in Sint Michielsgestel. Eind 2019 kocht Woonmeij het pand waarin voorheen basisschool de Touwladder gevestigd was van de gemeente. Met deze nieuwbouw in het sociale huursegment geeft Woonmeij een nieuwe bestemming aan de locatie van de oude basisschool.

Voordat de bouw van de woningen kan plaatsvinden, moet de huidige gebruiker nog verhuizen en moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit laatste loopt gelijktijdig met de voorbereiding van het ontwerp en de uitvoering van de woningen. Woonmeij verwacht in het najaar van 2021 te kunnen starten met de bouw.

In het noordwestelijk deel van De Groote Wielen bevindt zich de nieuwe woonwijk De Lanen. Het thema voor De Lanen luidt: Groen wonen aan lanen en parken. Het uitwerkingsplan De Lanen wordt aan de noordzijde begrensd door de Hustenweg, aan de zuidzijde door de Groote Wielenplas en grenst tevens aan het toekomstige centrum van De Groote Wielen. In de Lanen is ruimte voor ongeveer 800 nieuwbouwwoningen. De bebouwing bestaat vrijwel volledig uit grondgebonden woningen.

Hoedemakers bouwt in de lanen gefaseerd aan ongeveer 300 woningen. Het eerste project, genaamd Parktuinen, bestaat uit een diversiteit aan nieuwbouwwoningen; van ruime hoek- en tussenwoningen tot riante tweekappers en vrijstaande huizen. Ontworpen door 3 verschillende architecten. Dit maakt Parktuinen een zeer gevarieerde wijk.

Interesse in dit project?
Heb je interesse in Parktuinen? Op 29 oktober start de verkoop van een nieuwe fase.  Neem een kijkje op de website van Parktuinen en blijf op de hoogte.

Op de locatie van de voormalige school ‘De Vlieger’ en het naastgelegen Annabos in Hintham worden door Hoedemakers twee nieuwbouwplannen ontwikkeld: ‘De Vlieger’ en ‘Annapark’. Bij de ontwikkeling van beide projecten staat wonen in het groen centraal.

Voor locatie De Vlieger werken we samen met Zayaz en Stichting Steengoed aan de voorbereidingen van twee nieuwe appartementengebouwen: een gebouw van twee woonlagen in het commerciële huursegment voor Stichting Steengoed en een gebouw van 3 woonlagen in het sociale huursegment voor Zayaz. De appartementen in het commerciele segment hebben een woonoppervlakte vanaf ca. 50 m2. De appartementen in het sociale segment hebben een woonoppervlakte vanaf ca. 70 m2. Zowel de gebouwen als het parkeren worden ingepast in een groene omgeving die aansluit bij het groen in het Annabos.

De procedure tot wijziging bestemmingplan is opgestart. Naar verwachting kunnen we rond de jaarwisseling van 2020/2021 starten met de bouw.

Heeft u interesse in dit project?
U kunt uw interesse kenbaar maken bij Zayaz, die de verhuur van de appartementen verzorgt.

Eind 2016 en begin 2017 heeft Hoedemakers ontwikkeling in het centrum van Rosmalen de locaties van de voormalige Aldi supermarkt en de voormalige PTT locatie verworven. Samen met de gemeente werkt Hoedemakers aan een herontwikkeling op deze plek tussen de Korte Nieuwstraat, Hoogstraat en Raadhuisstraat met als uitgangspunt een prettige woonomgeving dichtbij het centrum van Rosmalen, waar veel voorzieningen aanwezig zijn.

Input omwonenden
Op dinsdag 3 juli 2018 zijn de omwonenden geïnformeerd over het voorgenomen bouwplan. Dit plan bestond uit 40 huurappartementen met 3 bouwlagen aan de Raadhuisstraat en 4 bouwlagen aan de Hoogstraat. De reacties van de omwonenden zijn tijdens deze inloopavond verzameld en, voor zover mogelijk, meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Bestemmingsplanprocedure
In september 2019 is het plan  ter visie gegaan in het kader van de inspraak voor de procedure bestemmingsplanwijziging. Het plan is op basis van deze inspraakronde en eerdere input vanuit de omgeving verder ontwikkeld. Binnenkort wordt de procedure voor de bestemmingsplanwijziging voortgezet.

Bouwplan
Het voorgenomen nieuwbouwplan omvat  39 huurappartementen van verschillende grootte met een woonoppervlakte van ca. 70-110 m2 en parkeren op eigen terrein.

Welstand
Het plan is reeds behandeld in Welstand. Daarbij is een akkoord gegeven op de inpassing van het plan in haar omgeving. De komende periode zal voornamelijk worden gewerkt aan de technische en  architectonische uitwerking.

Heeft u interesse in dit project?
Vul dan nu alvast onderstaand formulier in. Wij kunnen u dan op de hoogte stellen als er meer bekend is over de bouwplannen:


     

    Op de locatie van de voormalige school ‘De Vlieger’ en het naastgelegen Annabos in Hintham worden door Hoedemakers twee nieuwbouwplannen ontwikkeld: ‘De Vlieger’ en ‘Annapark’. Bij de ontwikkeling van beide projecten staat wonen in het groen centraal.

    In het Annapark, gelegen aan het Annabos, ontwikkelen we 16 nieuwbouwappartementen. De verschijningsvorm en exacte positie daarvan zijn momenteel onderwerp van nadere studie. Samen met de gemeente, externe adviseurs, en ook met omwonenden als direct belanghebbenden, wordt onderzocht hoe verdere invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling en realisatie van de appartementen. Hiervoor wordt t.z.t. een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Inpassing in de groene omgeving is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast wordt uiteraard rekening gehouden met, privacy, de functie van het park, parkeergelegenheid en ontsluiting.

    Heeft u interesse in dit project?
    Vul dan nu alvast onderstaand formulier in. Wij kunnen u dan op de hoogte stellen als er meer bekend is over de bouwplannen: