Nieuws 11.12.2020

Nieuwbouw met respect voor historie

Of je nu een nieuwe woonwijk creëert waar eerder weilanden waren of in bebouwd gebied aan de slag gaat. Het is voor Hoedemakers belangrijk om rekening te houden met de omgeving, zeker als deze zoveel historie herbergt als bij het plan voor Mariahoeve: een modern en duurzaam appartementencomplex in het centrum van Schijndel, tegenover het Sint Josefklooster van de Zusters van Liefde.

In drie gebouwen komen in totaal 39 huurappartementen. Het complex is ontworpen met het oog op de toekomst, maar de historie van deze bijzondere locatie heeft daarin ook een plek gekregen. “Dat is bij planontwikkeling van groot belang. We brengen alle partijen die betrokken zijn bij elkaar om te komen tot het optimale gebouw”, legt ontwikkelaar Hein Geertsma uit. “Dat is altijd maatwerk Gezamenlijk komen we tot het beste plan dat past bij de omgeving en haar bewoners. Wij voeren als Hoedemakers de regie over dat proces.”

Goed afstemmen
Inpassing gaat soms alleen over infrastructuur en bouwstijl, maar vaak gaat het verder. In Schijndel wordt bijvoorbeeld gebouwd op voormalig religieuze gronden. “Het is een mooi voorbeeld hoe een modern complex prachtig samengaat met historische elementen. Belangrijk is dat je respectvol omgaat met datgene wat er is dat goed afstemt. Ook met omwonenden. Die afstemming is hier goed verlopen.”

De locatie heeft drie historische panden die zoveel mogelijk zijn meegenomen in het nieuwbouwplan. Hein: “De pastorie en de naastgelegen woning blijven volledig in tact. Van het derde pand, de boerderij die voorheen bij de Zusters in gebruik was, wordt de bestaande voorgevel meegenomen in het complex.”

Bijzonder element
Een ander bijzonder element dat teruggeplaatst wordt, is het Mariabeeld. “Dit is een herkenbare knipoog naar het verleden. De architect heeft het opgenomen in de uitwerking van het plan”, weet Hein. Het beeld werd gemaakt door de Duitse kunstenaar Herman Walstra, bekend vanwege zijn Katholieke religieuze kunst. Voordat het Mariabeeld teruggeplaatst wordt, is het gerestaureerd door Vlasta de Groot van Beeld-in-Huis. Net als het nieuwe appartementencomplex en de bestaande voorgevel, zal het beeld daarna ook weer in volle glorie schitteren aan de Pastoor van Erpstraat.

Verhuur gestart
Op 10 december is de verhuur van de nieuwe appartementen gestart. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.woneninmariahoeve.nl.


Lees ook: Start verhuur nieuwbouwappartementen Mariahoeve