Nieuws 22.07.2020

Hoedemakers behaalt trede 3 op de PSO-Prestatieladder

Wij hebben Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Wat betekent dat uit onafhankelijke toetsing blijkt dat we op het hoogst haalbare niveau van de prestatieladder en op duurzame wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We vinden het belangrijk en zijn er trots op om op deze manier een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.

Socialer ondernemen

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. We doen dat niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door samenwerking met andere bedrijven die dit doen en door onze producten en diensten in te kopen bij een sociale werkvoorziening en/of andere PSO gecertificeerde organisaties.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.