Nieuws 8.04.2019

Feest in De Malvert

Een mooie opdracht voor Standvast Wonen en de Gemeente Nijmegen in De Malvert in Nijmegen werd op 5 april jl. afgerond met een gezellig buurtfeest voor alle bewoners, omwonenden en medewerkers van betrokken organisaties in festivalstijl.

In de wijk Malvert ontwikkelden we 50 levensloopbestendige appartementen en het daaromheen liggende openbare gebied. Het project vormt de afronding van de herstructurering van de Malvert, waarmee in 2015 is gestart.

In dit project werkten we samen met Architectenbureau visser en bouwman, die het architectonisch ontwerp voor de twee woongebouwen maakte en met de gemeente Nijmegen, die de woonomgeving opnieuw inricht.