Nieuws 25.01.2021

Eerste woningen erf De Hofstee in Veghels Buiten opgeleverd

Veghels Buiten-Veghel: Voor hun ruime, vrijstaande woning overhandigde wethouder Jan Goijaarts op donderdag 21 januari 2021 de sleutels aan de eerste bewoners van De Hofstee. In het bijzijn van projectontwikkelaar Cedrus Vastgoed en aannemersbedrijf Hoedemakers kreeg in totaal een vijftal kopers de toegang tot hun nieuwe woning.  De sleutel hing met een haakje aan een aangereikte bezemsteel om gepaste afstand te kunnen houden. Een creatieve en toepasselijke manier om het goede leven op het platteland in te wijden!

Wethouder Jan Goijaarts: ‘In Meierijstad is het goed wonen en leven. Dat gaat zeker ook op voor Veghels Buiten! Meierijstad wil een aantrekkelijk woonklimaat creëren voor iedereen. We streven naar een gevarieerd woningaanbod om ruimte en kansen te bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen. Dit prachtige project is daar een goede aanvulling op.’

Dát het straks goed leven is, staat vast. Omringd door het platteland kijkt men zo de natuur in. Vanuit een vrijstaande woning, een gedeelde boerderijwoning, een rij- of hoekwoning of een levensloopbestendige woning. Stuk voor stuk bijzondere woningen die door Pauwert Architectuur ontworpen zijn. Allemaal gebouwd in de stijl van een oude boerderij met bijbehorende ‘schuren’. En gegroepeerd rondom het stenige erf waar straks in de bestrating karrensporen te zien zijn. Sporen van vroeger, van de boer die op zijn tractor van weleer de verbinding maakte tussen het boerenerf en het agrarische open landschap.

Aan de woonerven De Heerd & De Hofstee worden in totaal 48 woningen gebouwd waarbij ontmoeten centraal staat. De Heerd vindt zijn basis rondom de grote beoogde moestuin met boomgaard waar men gezamenlijk in kan werken. Bij De Hofstee ontmoet men elkaar onder de twee solitaire bomen waar het in de zomer heerlijk koel is. Laat het LandGoedLeven maar beginnen!