Nieuws 3.05.2022

Woonmeij en Hoedemakers tekenen bouwteamovereenkomst

Woningcorporatie Woonmeij en Hoedemakers bouw en ontwikkeling tekenden op 29 maart 2022 de bouwteamovereenkomst voor de realisatie van 47 woningen en een wijkgebouw voor het project Bloemenwijk aan de Papaverstraat in Schijndel. Een hele mooie vervolgstap in de prettige samenwerking met Woonmeij.

Comfortabel wonen
De nieuwbouwwoningen komen te staan op de plek van de voormalige basisschool ‘de Vossenberg’ en de daarbij behorende gymzaal. Hoedemakers bouwt op deze locatie 8 levensloopbestendig woningen, 8 woningen met een verdieping, 16 appartementen en een wijkgebouw in opdracht van de woningcorporatie. De woningen zijn geschikt voor verschillende doelgroepen. Jong en oud, kan hier comfortabel wonen. De appartementen ontstaan boven het wijkgebouw. Op de eerste laag van het gebouw wil Woonmeij het B’Ons Thuis woonconcept realiseren. Dit is een woonvorm, waarbij iedere bewoner zelfstandig woont en beschikt over een eigen woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. De bewoners delen enkele gemeenschappelijke ruimtes en indien gewenst kan er zorg geregeld worden.

Wijkactiviteiten
Naast de woningen en appartementen bouwt Hoedemakers een wijkgebouw. Woonmeij verhuurt het gebouw aan de gemeente en zij verhuren het pand aan de stichting Beheer Woonservice Boschweg. Samen met andere betrokken partijen in de wijk gaan zij wijkactiviteiten in het nieuwe gebouw organiseren.

De planning
Naar verwachting start de bouw in 2023 en is de oplevering van het project begin 2024.