Nieuws 26.07.2022

Archeologische kijkmiddag op projectlocatie Onder de Toren

Op vrijdag 22 juli was er veel aandacht voor archeologie tijdens de kijkmiddag van Hoedemakers op projectlocatie Onder de Toren in Groessen. Op de plek van de nieuwe woonwijk zijn archeologische resten aangetroffen en bezoekers konden onder begeleiding van archeologen van onderzoeksbureau RAAP een opgraving bekijken. Ook wethouder van Dam en wethouder Tiedink kwamen een kijkje nemen op locatie. Hoedemakers organiseerde deze speciale kijkmiddag voor toekomstige woningeigenaren en enkele betrokkenen in samenwerking met RAAP, de gemeente Duiven, de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo en de Dorpsraad Groessen.

Het archeologische onderzoek
In 2020 heeft RAAP, het grootste archeologische onderzoeksbureau van Nederland, in opdracht van Hoedemakers een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op projectlocatie Onder de Toren. De locatie is gelegen op de hoek van de Dorpstraat en Heiliglandsestraat in Groessen. Verspreid over de proefsleuven zijn toen archeologische resten aangetroffen. Het gaat zowel om sporen van een nederzetting uit de volle en late middeleeuwen alsook om een crematiegrafveld uit de Merovingische tijd. Graven uit deze periode zijn zeldzaam in de regio en vormen een belangrijke informatiebron.

Een succesvol event
Ruim 200 bezoekers bezochten op 22 juli de archeologische kijkmiddag. Er was veel betrokkenheid vanuit kopers, het dorp en de omgeving. Naast een kijkje op de projectlocatie en het bewonderen van een opgraving konden bezoekers de vondsten bekijken in de Sint-Andreaskerk. We hebben veel leuke en enthousiaste reacties mogen ontvangen op de kijkmiddag.

De vondsten
Tot nu toe zijn er op projectlocatie Onder de Toren op verschillende plekken sporen gevonden van verschillende boerderijen uit de middeleeuwen, die dateren tussen de 10e en 12e eeuw. Daarnaast zijn resten van een grafveld uit de 6e en 7e eeuw na Christus aangetroffen. De eerste resultaten leveren veel informatie op over de geschiedenis en ontwikkeling van het dorp Groessen. De opgraving duurt nog enkele weken. Daarna zullen de vondsten worden geanalyseerd en zullen de resultaten worden verwerkt in een rapport.

Het project en de planning
Hoedemakers bouwt op de projectlocatie 28 nieuwbouwwoningen in diverse woningtypes. Van prachtige hoek- en tussenwoningen, tweekappers tot vrijstaande huizen. De landelijke omgeving sluit perfect aan bij de architectuur van de woningen. Na de archeologische werkzaamheden zal begonnen worden met het terrein gereed maken voor de start van de bouw. Meer informatie over Onder de Toren is te vinden op www.onderdetorengroessen.nl

Op de hoofdfoto v.l.n.r.: wethouder Tiedink van de gemeente Duiven, directeur Simon Passier van Hoedemakers, Folkert Westra van RAAP en wethouder van Dam van de gemeente Duiven.