Alle projecten

Nieuwbouw tennispaviljoen Bastion Baselaar

Tennishalpaviljoen met tennishal in een moderne vormgeving.

Als grondeigenaar zijn wij als ontwikkelend bouwbedrijf via gemeente ’s-Hertogenbosch in contact gekomen met Tennisvereniging Bastion Baselaar. Deze vereniging hebben we op deze manier onderdak kunnen bieden op een door ons nieuw ontwikkeld woon-, en werkgebied. Uiteraard in nauw overleg met vertegenwoordigers van de gebruiker ((dagelijks) onderhoud) en gemeente (financier/onderhoud infra) hebben wij deze sportaccommodatie ontwikkeld teneinde zorg te kunnen dragen voor een economisch verantwoord product (aanvangs-, exploitatie-, en bouwkundige onderhoudskosten) in combinatie met een voor de eindgebruikers prettige sportomgeving.
De overlegstructuren (bouwvergaderingen, werkbesprekingen en gebruikersoverleggen) zijn door ons geïnitieerd teneinde de aspecten tijd, geld en kwaliteit op een zo efficiënt mogelijke manier aandacht van alle betrokken partijen te kunnen geven.

Opdrachtgever Tennisvereniging Bastion Baselaar
Architect Van Hillo Verschaeren te 's-Hertogenbosch
Bouwjaar 2000
Plaats Rosmalen / Hintham