Bij de uitvoering van werkzaamheden binnen een onderwijsinstelling is een goede planning uiteraard cruciaal. Bij de verbouwing van hun kantine lag de focus dan ook op een grondige projectvoorbereiding en nauwe samenwerking en afstemming met het Koning Willem I college in Den Bosch. Om eventuele overlast tot een minimum te beperken, werd het grootste gedeelte van de werkzaamheden uitgevoerd tijdens de zomervakantie, terwijl leerlingen en docenten van hun welverdiende vakanties genoten.

Voor het werk- ontwikkelbedrijf Weener XL realiseerden we de totale verbouwing van hun pand. De oorspronkelijke werkplaats werd getransformeerd tot een kantooromgeving met publieksfunctie, waarin 300 fulltimers kunnen werken. Na ingrijpende constructieve en bouwkundige aanpassingen heeft het gebouw een geheel nieuwe,  flexibele indeling gekregen. Om de ruimtes geschikt te maken als kantooromgeving, is ook de gevelindeling flink aangepast. Het project is gefaseerd gerealiseerd om te waarborgen dat de werkzaamheden van Weener XL door konden lopen gedurende de werkzaamheden.

Voor het Koning Willem I college hebben wij een modern vormgegeven trappenhuis gerealiseerd dat de 2 bestaande gebouwen van het onderwijscomplex met elkaar verbindt. Om eventuele overlast voor studenten en personeel te voorkomen, hebben we de werkzaamheden uitgevoerd in de zomervakantie van de opleiding.

Voor hockeyclub MHC in Rosmalen realiseerden wij een nieuw clubhuis volgens de Engineering & Construct bouwvorm, hetgeen betekend dat wij zorg mochten dragen voor de detaillering, uitwerking in bestekken en uitvoering.

Uniek voor dit project is de korte doorlooptijd. In 1,5 week tijd werd het oude clubhuis gedemonteerd en het nieuwe onderkomen gebouwd tot wind- en waterdicht niveau. Dit konden we realiseren door een gedegen voortraject; alle onderdelen werden vooraf ontworpen, op maat geprefabriceerd en vervolgens in het werk samengevoegd tot het gebouw dat het nu is. Zo konden we in korte tijd een prachtig nieuw clubhuis realiseren met minimale hinder voor de leden van de club.

Voor het project Antoniegaarde aan de Zuid Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch hebben wij in het gehele gebouw de brandcompartimentering hersteld zodat deze weer voldoet aan de gestelde eisen.

Voor deze woningen worden onderstaande werkzaamheden verricht:

Buiten:
– Schoonmaken / herstellen en opnieuw voegen van de gevels
– Vervangen van het gehele dak
– Schilderen van de kozijnen en dubbel glas plaatsen
– Voor, en achterdeuren vervangen
– Schuttingen vervangen

Binnen:
– Badkamer,- toilet, en keukenrenovaties
– Aanbrengen mechanische ventilatie
– CV-ketels plaatsen of vervangen
– Aanbrengen vlizotrappen en opknappen zolders
– Vervangen riolering