Bij de uitvoering van werkzaamheden binnen een onderwijsinstelling is een goede planning uiteraard cruciaal. Bij de verbouwing van hun kantine lag de focus dan ook op een grondige projectvoorbereiding en nauwe samenwerking en afstemming met het Koning Willem I college in Den Bosch. Om eventuele overlast tot een minimum te beperken, werd het grootste gedeelte van de werkzaamheden uitgevoerd tijdens de zomervakantie, terwijl leerlingen en docenten van hun welverdiende vakanties genoten.

Voor het werk- ontwikkelbedrijf Weener XL realiseerden we de totale verbouwing van hun pand. De oorspronkelijke werkplaats werd getransformeerd tot een kantooromgeving met publieksfunctie, waarin 300 fulltimers kunnen werken. Na ingrijpende constructieve en bouwkundige aanpassingen heeft het gebouw een geheel nieuwe,  flexibele indeling gekregen. Om de ruimtes geschikt te maken als kantooromgeving, is ook de gevelindeling flink aangepast. Het project is gefaseerd gerealiseerd om te waarborgen dat de werkzaamheden van Weener XL door konden lopen gedurende de werkzaamheden.

Voor het Koning Willem I college hebben wij een modern vormgegeven trappenhuis gerealiseerd dat de 2 bestaande gebouwen van het onderwijscomplex met elkaar verbindt. Om eventuele overlast voor studenten en personeel te voorkomen, hebben we de werkzaamheden uitgevoerd in de zomervakantie van de opleiding.

Voor hockeyclub MHC in Rosmalen realiseerden wij een nieuw clubhuis volgens de Engineering & Construct bouwvorm, hetgeen betekend dat wij zorg mochten dragen voor de detaillering, uitwerking in bestekken en uitvoering.

Uniek voor dit project is de korte doorlooptijd. In 1,5 week tijd werd het oude clubhuis gedemonteerd en het nieuwe onderkomen gebouwd tot wind- en waterdicht niveau. Dit konden we realiseren door een gedegen voortraject; alle onderdelen werden vooraf ontworpen, op maat geprefabriceerd en vervolgens in het werk samengevoegd tot het gebouw dat het nu is. Zo konden we in korte tijd een prachtig nieuw clubhuis realiseren met minimale hinder voor de leden van de club.

Herontwikkeling van een bestaand pand in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Het bestaande kantoorgebouw werd volledig gestript tot op het betonnen casco. Vervolgens kreeg het gebouw een extra verdieping, nieuwe gevels en een aangepaste indeling. In dit nieuwe gebouw, dat de sfeer van het verleden ademt, huizen een commerciële ruimte en 11 huurappartementen.

De sloopwerkzaamheden bestonden uit een volledige asbestsanering, het verwijderen van de bestaande binnenwanden, gevelvullingen, installaties en dakbedekking. Tevens werden er op diverse plaatsen sparingen in de betonvloeren gemaakt om plaats te maken voor nieuwe trappen, leidingschachten en een lift.

Het gehele pand werd vervolgens vanaf casco opnieuw opgebouwd met gevelelementen bestaande uit HSB-wanden voorzien van een gevelstucsysteem. Op de vloeren is een isolatiepakket aangebracht en in het pand is gekozen voor metal-studwanden om de geluidsisolatie tussen de onderlinge ruimtes te minimaliseren. De voorgevel is op diverse plaatsen voorzien van natuursteen elementen rondom de kozijnen. De is daarnaast een compleet nieuwe kapconstructie aangebracht,voorzien van dakkapellen en inpandige balkons op de 3e verdieping. De appartementen op de 1e en 2e verdieping kregen een uitwendig balkon.

Projectmatig onderhoud van 56 woningen aan de Karel Doormanstraat en omgeving (Isaac Sweerstraat, Maarten trompstraat, Aert van Nesstraat, Tjerk de Vriesstraat en de Jacob van Wassenaerstraat) te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestonden uit het opknappen van de gevel, het dak en de kozijnen.

Zo’n anderhalf jaar later, in juni en juli 2016, voerden we onderhoud uit aan de MV-installaties in deze woningen. In enkele woningen zijn ook de badkamer, toiletten en/of keukens vervangen. Al met al een omvangrijk project, dat door Hoedemakers binnen een strakke planning werd uitgevoerd om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de bewoners en omwonenden.

Voor het project Antoniegaarde aan de Zuid Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch hebben wij in het gehele gebouw de brandcompartimentering hersteld zodat deze weer voldoet aan de gestelde eisen.

Hoedemakers voerde in opdracht van Wonen Breburg het groot onderhoud uit aan 192 woningen in de Kapelmeesterflats in Tilburg, bestaande uit 4 galerijflats met ieder 48 woningen. De bewoners bleven in hun woning gedurende de werkzaamheden.

Het groot onderhoud omvatte in grote lijnen het volgende:

– Keukenrenovatie
– Badkamerrenovatie
– Toiletrenovatie
– Vervanging installaties (standleiding riolering, aanpassing MV)
– Vervanging dak
– Aanbrengen pkvw
– Aanbrengen isolerende maatregelen (HR++-glas, gevelisolatie galerijzijde en isolatie bergingsplafond)
– Schilderwerk met kleurwijziging
– Asbestsanering
– Entree aanpassing
– Esthetische aanpassingen

In de woningen in deze wijk kwamen regelmatig lekkages voor. Om dit probleem in één keer op te lossen, is gekozen voor een dakrenovatie.

Tijdens de renovatie werd er dakfolie aangebracht op de daken en werden alle dakaansluitingen (nok, dakvoet, muuraansluitingen, dakdoorvoeren en dakramen) hersteld.

Hoedemakers mocht de renovatie en uitbreiding van een  schitterend, 14e eeuws pand in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch uitvoeren. Alle disciplines komen hier samen. Een mooi voorbeeld van een opdracht waarin we zowel onze kennis en kunde van zowel het oude ambacht als de nieuwste technieken konden inzetten. Het pand schittert weer aan de Postelstraat, voldoet aan de moderne eisen én aan de wensen van de opdrachtgever.