De projectlocatie ligt tegenover het St. Josefklooster in Schijndel en is momenteel nog van de Congregatie van de Zusters van Liefde. Het religieuze instituut bevindt zich in een fase van voltooiing en afbouw. Dit betekent dat alle bezittingen verkocht zullen worden, waaronder het gebied aan de Pastoor van Erpstraat. Hoedemakers is op basis van een ingediend plan gekozen om het project aan te kopen.

Met dit plan willen we graag het erfgoed van de zusters bewaren, door diverse elementen in het huidige straatbeeld te behouden. De karakteristieke gebouwen – de woning en de vroegere meisjesschool – worden getransformeerd tot luxe woning en riante villa. Ook de kopgevel van de voormalige boerderij blijft behouden en wordt geïntegreerd in het nieuwe appartementengebouw. Diverse bestaande en nieuwe bomen worden opgenomen in het openbaar groen. En ook het Mariabeeldje wordt in een nieuw appartementengebouw teruggebracht.

Het plan bestaat uit 3 appartementencomplexen met in totaal ongeveer 40 levensloopbestendige woningen. De tuinen van de woningen grenzen aan een groen binnenerf, dat ook zichtbaar is vanaf de Pastoor van Erpstraat en het klooster. Het wordt een semi openbare ruimte, toegankelijk voor buurtbewoners.

Op woensdag 04 juli 2018 zijn de omwonenden geïnformeerd over de voorgenomen bouwplan. Het plan bestaat uit 39 levensloopbestendige huurappartementen verdeeld over 3 blokken van 3 bouwlagen. De tuinen van de woningen grenzen aan een groen binnenerf, dat ook zichtbaar is vanaf de Pastoor van Erpstraat en het klooster. Het wordt een semi openbare ruimte, toegankelijk voor buurtbewoners.
De reacties van de omwonenden zijn tijdens deze inloop verzameld en zullen, voor zover mogelijk,  worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Hieronder treft u de documentatie die op de inloopavond zijn gepresenteerd:

Presentatievellen inloopavond tbv buurt omwonenden 04-07-2018

Heeft u interesse in dit project?

Vul dan nu alvast onderstaand formulier in!


Eind 2016 en begin 2017 heeft Hoedemakers ontwikkeling in het centrum van Rosmalen de locaties van de voormalige Aldi supermarkt en de voormalige PTT locatie verworven. Samen met de gemeente werkt Hoedemakers aan een herontwikkeling op deze plek tussen de Korte Nieuwstraat, Hoogstraat en Raadhuisstraat met als uitgangspunt een prettige woonomgeving dichtbij het centrum van Rosmalen, waar vele voorzieningen aanwezig zijn.

Op dinsdag 3 juli 2018 zijn de omwonenden geïnformeerd over het voorgenomen bouwplan. Dit plan bestaat uit ca. 40 huurappartementen met 3 bouwlagen aan de Raadhuisstraat en 4 bouwlagen aan de Hoogstraat.
De reacties van de omwonenden zijn tijdens deze inloopavond verzameld en, voor zover mogelijk, meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Inmiddels is het plan op basis van onder andere input vanuit de omgeving verder ontwikkeld en behandeld in Welstand. Daarbij is een akkoord gegeven op de inpassing van het plan in haar omgeving. De komende periode zal voornamelijk worden gewerkt aan de technische en  architectonische uitwerking.

Het plan omvat appartementen van verschillende groottes in een bandbreedte van ca. 70-110m2 met parkeren op eigen terrein.

‘Wonen in het groen” is op deze locatie uitermate van toepassing. Voor de locatie van de voormalige school “de Vlieger” en het naastgelegen Annabos is op donderdag 5 juli 2018 een inloopavond georganiseerd door de gemeente over de voorgenomen bouwplannen.

Van de op deze inloopavond verzamelde reacties zal de gemeente een beeldverslag maken. Indien u dit verslag wenst te ontvangen kunt dit binnenkort opvragen bij de gemeente. Mede met dit beeldverslag worden de plannen verder uitgewerkt.

Heeft u interesse in dit project?

Vul dan nu alvast onderstaand formulier in:


In het noordwestelijk deel van De Groote Wielen bevindt zich de nieuwe woonwijk De Lanen. Het thema voor De Lanen luidt: Groen wonen aan lanen en parken. Het uitwerkingsplan De Lanen wordt aan de noordzijde begrensd door de Hustenweg, aan de zuidzijde door de Groote Wielenplas en grenst tevens aan het toekomstige centrum van De Groote Wielen. In de Lanen is ruimte voor ongeveer 800 nieuwbouwwoningen. Dit bebouwing bestaat vrijwel volledig uit grondgebonden woningen.

Hoedemakers bouwt in de lanen gefaseerd aan ongeveer 300 woningen. Het eerste project, genaamd Parktuinen, bestaat uit een diversiteit aan nieuwbouwwoningen; van ruime hoek- en tussenwoningen tot riante tweekappers en vrijstaande huizen. Ontworpen door 3 verschillende architecten. Dit maakt Parktuinen een zeer gevarieerde wijk.

Interesse in dit project?
Heb je interesse in Parktuinen? Neem dan een kijkje op de website van Parktuinen en blijf op de hoogte.