Wonen in Eikenburg is wonen in het mooie, groene Maliskamp. Omgeven door prachtige natuur en met volop recreatiemogelijkheden in de directe omgeving. De woningen zijn ontworpen in een mooie, modern landelijke architectuur. Daardoor sluit de nieuwe woonbuurt naadloos aan op de bestaande bebouwing. Je woont er heerlijk rustig maar wel dichtbij de uitvalswegen en vele voorzieningen die in de directe omgeving te vinden zijn.
In Eikenburg is veel mogelijkheid geboden tot het realiseren van individuele woonwensen en bewoners kunnen er uiteraard op rekenen dat hun woning voldoet de laatste duurzaamheidseisen.

Nieuwbouw van een gebouw voor dagbesteding in opdracht van Cello in Haaren. Het betreft een duurzame, energiezuinige (EPC=0), onderhoudsvriendelijke en moderne boerderij, die past in de landelijke omgeving van Haaren. In en om deze mooie accommodatie biedt Cello dagelijks diverse activiteiten waaraan bewoners onder begeleiding van professionals van Cello en dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen deelnemen.

In het noordwestelijk deel van De Groote Wielen bevindt zich de nieuwe woonwijk De Lanen. Het thema voor De Lanen luidt: Groen wonen aan lanen en parken. Het uitwerkingsplan De Lanen wordt aan de noordzijde begrensd door de Hustenweg, aan de zuidzijde door de Groote Wielenplas en grenst tevens aan het toekomstige centrum van De Groote Wielen. In de Lanen is ruimte voor ongeveer 800 nieuwbouwwoningen. Dit bebouwing bestaat vrijwel volledig uit grondgebonden woningen.

Hoedemakers bouwt in de lanen gefaseerd aan ongeveer 300 woningen. Het eerste project, genaamd Parktuinen, bestaat uit een diversiteit aan nieuwbouwwoningen; van ruime hoek- en tussenwoningen tot riante tweekappers en vrijstaande huizen. Ontworpen door 3 verschillende architecten. Dit maakt Parktuinen een zeer gevarieerde wijk.

Interesse in dit project?
Heb je interesse in Parktuinen? Neem dan een kijkje op de website van Parktuinen en blijf op de hoogte.

Bij de uitvoering van werkzaamheden binnen een onderwijsinstelling is een goede planning uiteraard cruciaal. Bij de verbouwing van hun kantine lag de focus dan ook op een grondige projectvoorbereiding en nauwe samenwerking en afstemming met het Koning Willem I college in Den Bosch. Om eventuele overlast tot een minimum te beperken, werd het grootste gedeelte van de werkzaamheden uitgevoerd tijdens de zomervakantie, terwijl leerlingen en docenten van hun welverdiende vakanties genoten.

Voor het werk- ontwikkelbedrijf Weener XL realiseerden we de totale verbouwing van hun pand. De oorspronkelijke werkplaats werd getransformeerd tot een kantooromgeving met publieksfunctie, waarin 300 fulltimers kunnen werken. Na ingrijpende constructieve en bouwkundige aanpassingen heeft het gebouw een geheel nieuwe,  flexibele indeling gekregen. Om de ruimtes geschikt te maken als kantooromgeving, is ook de gevelindeling flink aangepast. Het project is gefaseerd gerealiseerd om te waarborgen dat de werkzaamheden van Weener XL door konden lopen gedurende de werkzaamheden.

Voor het Koning Willem I college hebben wij een modern vormgegeven trappenhuis gerealiseerd dat de 2 bestaande gebouwen van het onderwijscomplex met elkaar verbindt. Om eventuele overlast voor studenten en personeel te voorkomen, hebben we de werkzaamheden uitgevoerd in de zomervakantie van de opleiding.

Voor hockeyclub MHC in Rosmalen realiseerden wij een nieuw clubhuis volgens de Engineering & Construct bouwvorm, hetgeen betekend dat wij zorg mochten dragen voor de detaillering, uitwerking in bestekken en uitvoering.

Uniek voor dit project is de korte doorlooptijd. In 1,5 week tijd werd het oude clubhuis gedemonteerd en het nieuwe onderkomen gebouwd tot wind- en waterdicht niveau. Dit konden we realiseren door een gedegen voortraject; alle onderdelen werden vooraf ontworpen, op maat geprefabriceerd en vervolgens in het werk samengevoegd tot het gebouw dat het nu is. Zo konden we in korte tijd een prachtig nieuw clubhuis realiseren met minimale hinder voor de leden van de club.

Herontwikkeling van een bestaand pand in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Het bestaande kantoorgebouw werd volledig gestript tot op het betonnen casco. Vervolgens kreeg het gebouw een extra verdieping, nieuwe gevels en een aangepaste indeling. In dit nieuwe gebouw, dat de sfeer van het verleden ademt, huizen een commerciële ruimte en 11 huurappartementen.

De sloopwerkzaamheden bestonden uit een volledige asbestsanering, het verwijderen van de bestaande binnenwanden, gevelvullingen, installaties en dakbedekking. Tevens werden er op diverse plaatsen sparingen in de betonvloeren gemaakt om plaats te maken voor nieuwe trappen, leidingschachten en een lift.

Het gehele pand werd vervolgens vanaf casco opnieuw opgebouwd met gevelelementen bestaande uit HSB-wanden voorzien van een gevelstucsysteem. Op de vloeren is een isolatiepakket aangebracht en in het pand is gekozen voor metal-studwanden om de geluidsisolatie tussen de onderlinge ruimtes te minimaliseren. De voorgevel is op diverse plaatsen voorzien van natuursteen elementen rondom de kozijnen. De is daarnaast een compleet nieuwe kapconstructie aangebracht,voorzien van dakkapellen en inpandige balkons op de 3e verdieping. De appartementen op de 1e en 2e verdieping kregen een uitwendig balkon.

Projectmatig onderhoud van 56 woningen aan de Karel Doormanstraat en omgeving (Isaac Sweerstraat, Maarten trompstraat, Aert van Nesstraat, Tjerk de Vriesstraat en de Jacob van Wassenaerstraat) te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestonden uit het opknappen van de gevel, het dak en de kozijnen.

Zo’n anderhalf jaar later, in juni en juli 2016, voerden we onderhoud uit aan de MV-installaties in deze woningen. In enkele woningen zijn ook de badkamer, toiletten en/of keukens vervangen. Al met al een omvangrijk project, dat door Hoedemakers binnen een strakke planning werd uitgevoerd om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de bewoners en omwonenden.

Voor het project Antoniegaarde aan de Zuid Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch hebben wij in het gehele gebouw de brandcompartimentering hersteld zodat deze weer voldoet aan de gestelde eisen.