Wij hebben Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Wat betekent dat uit onafhankelijke toetsing blijkt dat we op het hoogst haalbare niveau van de prestatieladder en op duurzame wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We vinden het belangrijk en zijn er trots op om op deze manier een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.

Socialer ondernemen

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. We doen dat niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door samenwerking met andere bedrijven die dit doen en door onze producten en diensten in te kopen bij een sociale werkvoorziening en/of andere PSO gecertificeerde organisaties.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.

De afgelopen periode stond voor ons allemaal in het teken van aanpassing. Onze flexibiliteit en creativiteit werden aangewend om de inrichting van onze bouwplaatsen en werkprocessen in sneltreinvaart tegen het licht te houden en op aangepaste wijze voort te zetten. Met succes, samen met onze partners, organiseerden we coronaproof digitaal overleg, virtuele kijkmiddagen en webinars.

Aanstaande vrijdag luiden wij onze vakantie in. Ook in aangepaste vorm, proosten we dit keer niet op één plek maar vanaf vijf bouwplaatsen op onze mooie nieuwbouw- en onderhoudsprojecten, successen en samenwerkingsverbanden, op veerkracht en innovatie. Bedankt dat u daaraan hebt bijgedragen!

Namens alle medewerkers van Hoedemakers wensen wij u en uw naasten een heerlijke zomer in alle gezondheid!

Ons kantoor is gesloten van 27 juli t/m 14 augustus. Onze afdeling Vastgoedonderhoud blijft uiteraard bereikbaar. Met serviceverzoeken kunt u 24 uur per dag bij ons terecht via nummer 073-204 04 17, ook in de vakantie.

‘Een betere toekomst begint bij jezelf…’, aldus Marc Hoedemakers. Onder dat motto is het bedrijf al  jaren actief om de woningen die ze bouwen en onderhouden, te verduurzamen: energiezuinig, circulair en gezond. ‘Daarbij moet je ook naar je eigen bedrijfsvoering kijken en dat doen we dan ook met regelmaat’, vertelt Hoedemakers. Na de introductie van een elektrisch wagenpark, investeren we nu in energiezuinige dakbedekking op de gehele werf.’ Maar liefst 650 zonnepanelen gaan genoeg energie opwekken om het kantoor en elektrisch wagenpark van Hoedemakers te voorzien van elektriciteit.  Dat betekent ongeveer 85 ton CO2 reductie!’

Ook circulair bouwen heeft de volle aandacht van het bouwbedrijf. Daar waar mogelijk krijgen oude gebruikte materialen een nieuw leven. Ook op kleine schaal. ‘Met sloophout afkomstig van onze onderhoudsprojecten is door onze eigen medewerkers een prachtig terras ontworpen én gemaakt’, vertelt collega directeur Simon Passier. ‘Zonde om weg te gooien toch? En moet je kijken wat voor moois het oplevert!’

Duurzaam en circulair bouwen kun je dus ook op kleine schaal toepassen. Passier: ‘Dit wordt de favoriete lunch-spot voor menig medewerker.’

Antwan en Jeroen zijn al vrienden sinds ze elkaar leerden kennen op de streekschool. Samen deden ze daar hun eerste werkervaring op. En ook na de opleiding bleven ze steeds met elkaar voor dezelfde bedrijven werken. Sinds 2007 is dat Hoedemakers bouw en ontwikkeling. Die samenwerking bevalt de beide timmermannen zo goed, dat ze nooit meer anders willen.

“Als je met je beste maat werkt, ga je altijd met plezier naar je werk.”

Iedere dag staan de mannen samen op de bouwplaats. In de afgelopen 13 jaar hebben ze voor Hoedemakers zo al aan veel nieuwbouwprojecten in de regio meegebouwd. Jeroen: “We wonen allebei in de buurt van Rosmalen dus het is een groot voordeel dat het overgrote deel van onze bouwprojecten in deze omgeving ligt. Zo hoef je nooit al te ver te reizen voor het werk.”

Het duo is erg tevreden met Hoedemakers als werkgever. “Er wordt geluisterd naar wat er op de bouw gebeurt. Daar wordt vervolgens ook echt wat mee gedaan, en dat komt de kwaliteit ten goede”, zegt Jeroen. Antwan vult aan: “Het werk dat je levert moet ook goed zijn, een nieuwbouwwoning is immers een flinke investering. Als wij trots op de bouwplaats staan, voelen de kopers dat ook. Een mooi voorbeeld is het project Achter den Haegen in Schijndel waar het hele bouwteam als dank een bos bloemen van de bewoners kreeg. Daar doe je het voor!”

Werkplezier vindt zowel Antwan als Jeroen het allerbelangrijkste. Dat halen ze onder andere uit dit soort waardering, de mooie projecten en de zelfstandigheid van hun werk. Maar het leukste is toch wel dat ze iedere dag weer met samen aan de slag gaan. Jeroen: “We kennen elkaar door en door, we vullen elkaar qua kennis en kunde heel goed aan. En we hebben dezelfde werkmoraal: er moet hard gewerkt worden, maar ook op zijn tijd kunnen buurten of een grapje uithalen.”


Wil jij ook iedere dag met je beste maat samenwerken in zo’n ijzersterk timmerkoppel? Of wil je als zelfstandig timmerman aan de slag op onze vastgoedonderhoud projecten? Dat kan bij Hoedemakers! Bekijk onze vacatures. 

Beste relatie,

In verband met de richtlijnen van de overheid omtrent het Coronavirus, hebben wij als bedrijf een aantal maatregelen genomen om uw en onze gezondheid zoveel mogelijk te beschermen. Graag informeren wij u hierover.

Bereikbaarheid en afspraken
Onze medewerkers werken voor zover mogelijk vanuit huis. In overleg worden externe afspraken geannuleerd of er wordt naar een digitale oplossing gezocht.

We zijn wel telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Serviceverzoeken
Vanwege geringe capaciteit, nemen we op dit moment alleen spoedmeldingen aan via ons servicenummer 073 – 204 04 17. Graag uw begrip hiervoor.

Vastgoedonderhoud
Omdat we bij onze onderhoudsprojecten veel in contact komen met anderen, hebben wij in overleg met onze opdrachtgevers besloten om deze werkzaamheden tijdelijk te staken. Alleen noodzakelijke werkzaamheden worden afgerond.

Nieuwbouwprojecten
De werkzaamheden op onze nieuwbouwprojecten worden vooralsnog voortgezet. Uiteraard worden er (hygiëne) maatregelen getroffen voor de medewerkers die aan het werk zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer: 073 – 641 08 14.

Met vriendelijke groet,

Directie en medewerkers Hoedemakers bouw en ontwikkeling

Op 28 januari jl. ondertekenden Hoedemakers bouw en ontwikkeling en A. van Liempd sloopbedrijven een overeenkomst waarmee zij de samenwerking aangaan op het gebied van circulariteit. Hiermee bekrachtigen beide bedrijven de stappen die zij gezamenlijk zetten voor een circulaire bouweconomie. Het eerste project dat wordt opgepakt is de herontwikkeling van het terrein van de Congregatie van de Zusters van Liefde aan de Pastoor van Erpstraat in Schijndel. (https://www.hoedemakers.nu/blog/projecten/pastoor-van-erpstraat-schijndel/)

Behoud van erfgoed
Diverse elementen van het erfgoed worden behouden of komen terug in het nieuwe straatbeeld. De twee bestaande woningen worden gehandhaafd en de kopgevel van de voormalige boerderij alsmede het Mariabeeldje worden geïntegreerd in de gevels van de nieuwe appartementengebouwen. De overige gebouwen, die plaats moeten maken voor de nieuwbouw, worden met zorg door A. van Liempd sloopbedrijven gedolven.

Een tweede leven voor bouwmaterialen  dankzij circulaire materialenbank
Bij de sloop komen veel materialen en producten vrij, denk aan de glas in lood ramen, pannen, hardhouten vloeren, sanitair, balkhout en isolatie materialen. Deze gaan niet verloren, maar worden opgenomen in de eigen materialenbank van Hoedemakers op de site van www.gebruiktebouwmaterialen.com. Hoedemakers is hiermee de eerste bouwer/ontwikkelaar met zijn eigen circulaire materialenbank!

Niet alleen producten van het project in Schijndel krijgen een tweede leven. De bedoeling is dat ook materialen die vrijkomen bij renovatiewerken een duurzame herbestemming krijgen. De materialenbank wordt geïntegreerd in alle bouwprocessen die Hoedemakers uitvoert. De producten kunnen vervolgens door geïnteresseerde particulieren of bedrijven gekocht worden om zo elders een tweede leven te krijgen. Goed voor het milieu!

Duurzame ketensamenwerking
De ketensamenwerking gaat verder dan alleen het herbestemmen van materialen. Gezamenlijk wordt er gekeken naar re-montabel bouwen en de verwerking van hergebruikte en duurzame materialen in nieuwbouw. Hierdoor wordt de circulaire bouwcirkel daadwerkelijk gesloten.

Simon Passier
“De samenwerking met A. van Liempd sloopbedrijven is een logische stap voor ons in de vorming van de circulaire bouweconomie. Als ontwikkelende bouwer willen we graag hierin het voortouw nemen en vinden we het belangrijk dat goede bouwmaterialen een tweede leven krijgen / niet zomaar weggegooid moeten worden. We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid en kijken tegelijkertijd hoe we zoveel mogelijk gezonde en circulaire materialen kunnen toepassen in onze projecten.” 

Arie van Liempd
“Hoedemakers bouw en ontwikkeling mogen wij al geruime tijd tot ons vaste klantenbestand rekenen. Fantastisch dat zij nu als eerste bouwer onderdeel worden van onze 360°partners. Gezamenlijk slaan we de handen ineen om op een verantwoorde manier om te gaan met materialen en grondstoffen die vrijkomen bij o.a. renovatie en sloop-nieuwbouwprojecten. Sustainable demolition builds the future!”

Van 23 december t/m 3 januari zijn wij gesloten. In onze kerstvakantie blijft onze afdeling Vastgoedonderhoud bereikbaar voor service- en onderhoudsverzoeken via het nummer 073-204 0417.

Op maandag 6 januari 2020 zijn we er weer om samen te bouwen aan mooie, duurzame, gezonde, maatschappelijke en innovatieve nieuwbouw- en onderhoudsprojecten.

Wij wensen u hele gezellige kerstdagen en veel (woon)geluk in 2020!

 

De bouw van de 19 woningen in Parktuinen fase 4 is inmiddels in volle gang. Uiteraard hebben we dat traditiegetrouw gevierd met alle toekomstige bewoners en we hebben meer goed nieuws: de voorbereiding van een reeks nieuwe woningen loopt goed. Populaire woningen keren in de komende fase terug en we presenteren nieuwe types zoals levensloopbestendige woningen.

Nieuwsgierig naar de woningen en mogelijkheden in Parktuinen? 
In maart 2020 start de verkoop van 26 nieuwe woningen. Er komen nieuwe hoek- en tussenwoningen, verschillende twee-onder-een-kapwoningen en levensloopbestendige woningen. Binnenkort meer informatie hierover. Houd de website en Facebookpagina van Parktuinen in de gaten!

 

Lees ook: Brabantse gezelligheid bij start bouw Parktuinen 

In 1989 tekenden Leo van der Plas en Leo Hoedemakers het eerste sponsorcontract tussen voetbalvereniging OJC ROSMALEN en Hoedemakers bouw en ontwikkeling.
30 jaar later tekenden hun beider zonen, Piet van der Plas en Marc Hoedemakers, voor een verlenging van deze overeenkomst.

“OJC zit ons in het bloed”, vertelt Marc Hoedemakers van Hoedemakers bouw en ontwikkeling. “De band met OJC gaat al heel wat jaren terug in de geschiedenis. Ons vader legde de basis op 19 augustus 1989 en sinds die tijd zijn we als sponsor maar ook als bestuurslid, in diverse commissies en als bouwer actief betrokken bij de club. We hebben OJC in die 30 jaar tijd zien opklimmen tot het hoogste amateurniveau en qua ledenaantal zien groeien tot een forse club met op dit moment zo’n 2300 leden en ruim 500 vrijwilligers. OJC is een prachtige club die kan rekenen op veel betrokken, actieve leden”, vertelt Marc over de band met OJC. “Wij zijn trots sponsor!”

Op 29 september 2019 tekenden OJC voorzitter Piet van der Plas en hoofd/shirtsponsor Marc Hoedemakers voor een verlenging van de overeenkomst die hun vaders ooit sloten. De komende 3 jaar blijft Hoedemakers hoofdsponsor van OJC ROSMALEN.


Foto 1: Directeur Leo Hoedemakers tekende op 19 augustus 1989 als hoofd/shirtsponsor. V.l.n.r. secretaris Harrie Westerlaken, penningmeester Adrie Pennings, sponsor Leo Hoedemakers en voorzitter Leo van der Plas.

Foto 2: Piet van der Plas, Voorzitter van OJC ROSMALEN en Marc Hoedemakers, Directeur Hoedemakers bouw en ontwikkeling

Een bezoekje aan de kindervakantieweek in Rosmalen leverde dit jaar een instant vakantiegevoel op. Een strand, een vuurtje, kleurrijke strandballen, ligbedden en een zwembad. De Hollandse trekpleisters. Zelfs een vooruitziende blik van kinderen die een raket op Mars in elkaar wisten te knutselen. We zagen de meest originele ideeën uitgewerkt in een compleet vakantiepark aan de Mimosalaan in Rosmalen.

Bouwtalent
Niet alleen tijdens de huttenbouw-activiteit lieten de Rosmalense bouwers hun rechtse handen zien. Op dinsdag mochten wij een heleboel aanstormend talent aanschouwen tijdens de beroependag. Kleurrijke waxinelichthouders werden binnen een mum van tijd in elkaar gespijkerd en geverfd. Wij hebben het volste vertrouwen in de toekomst van de bouw!

Beste huttenbouwers 2019
Hoewel het altijd weer moeilijk kiezen is tussen al dat moois, kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn! Een jury bestaande uit een bouwkundig inspecteur van SJV en Hoedemakers bouw en ontwikkeling beoordeelden het vakantiepark op vakmanschap, creativiteit, originaliteit en verwerking van het thema van de kindervakantieweek: ‘Reis mee met SJV’.

Aan Hoedemakers de eer om de prijzen uit te reiken in de categorie groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. In de eerste groep was groep 47 de absolute winnaar met een  vakantieparadijs voorzien van heerlijk terras met ligstoel en knisperend vuurtje. En in de bovenbouw was groep 82 de winnaar met zijn molen met draaiende wieken en leuke slaapzolder voor de vakantieganger.

Vakantieweek SJV
De huttenbouw activiteit en de beroependag maakten onderdeel uit van de kindervakantieweek in Rosmalen, waaraan dit jaar 1050 kinderen deelnamen. De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door SJV Rosmalen en de inzet van vele vrijwilligers. Ieder jaar zorgt de organisatie voor een gevarieerd, leuk en goed georganiseerd programma. Samen met de kinderen is het ieder jaar weer een feest op het SJV terrein!