Alle projecten

Annapark

Op de locatie van de voormalige school ‘De Vlieger’ en het naastgelegen Annabos in Hintham worden door Hoedemakers twee nieuwbouwplannen ontwikkeld: ‘De Vlieger’ en ‘Annapark’. Bij de ontwikkeling van beide projecten staat wonen in het groen centraal.

In het Annapark, gelegen aan het Annabos, ontwikkelen we 16 nieuwbouwappartementen. De verschijningsvorm en exacte positie daarvan zijn momenteel onderwerp van nadere studie. Samen met de gemeente, externe adviseurs, en ook met omwonenden als direct belanghebbenden, wordt onderzocht hoe verdere invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling en realisatie van de appartementen. Hiervoor wordt t.z.t. een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Inpassing in de groene omgeving is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast wordt uiteraard rekening gehouden met, privacy, de functie van het park, parkeergelegenheid en ontsluiting.

Heeft u interesse in dit project?
Vul dan nu alvast onderstaand formulier in. Wij kunnen u dan op de hoogte stellen als er meer bekend is over de bouwplannen:


    Opdrachtgever Hoedemakers ontwikkeling
    Architect Architectenbureau visser en bouwman
    Plaats Hintham