bouwen is beleven

gerealiseerd...

locatie project...

Groot onderhoud drie historische panden

 
 
     
Adres Hooge Steenweg 27 t/m 31
Plaats 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Van Lanschot
Architect n.v.t.
Bouwjaar Panden niet bekend, voorgevel circa 1955
Omvang project Nader te bepalen
Verkoop n.v.t.
Project omschrijving

Het uitvoeren van grootonderhoud ten behoeve van een drietal historische panden (monumenten) in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Het betreft met name onderhoudswerkzaamheden aan bestaande gevels en daken van de panden. De werkzaamheden aan de gevels bestaan met name uit het herstellen van de metselwerk gevels en voegwerken, vervangen beglazing, schilderwerk kozijnen, vervangen zonweringen, vervangen gevelpleisterwerk etc. De werkzaamheden aan de daken bestaan met name uit het herstellen van bestaande leibedekkingen, bitumineuze dakbedekkingen, zinkwerken, goten en hemelwaterafvoeren.

Tevens realiseren we aan de binnenzijde van de panden een aantal verbeteringen door onder andere het plaatsen van achterzetramen. Het plaatsen van de achterzetramen heeft een gunstig effect op de bouwfysische eigenschappen alsmede de inbraakwerendheid van het pand.   

Voorafgaand aan de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zijn door Hoedemakers de betreffende panden geïnspecteerd en eventuele gebreken en verbeteringen vastgelegd middels inspectierapporten. Op basis van de resultaten van de inspecties is een plan van aanpak opgesteld en besproken met de opdrachtgever en gemeente. Nadere afstemming met de diverse betrokkenen heeft geleid tot een definitief plan van aanpak en uiteindelijk opdrachtverstrekking voor de uitvoering van het grootonderhoud