bouwen is beleven

gerealiseerd...

locatie project...

334 Squadron Lijngebouw

 
 
     
Adres Flightforum
Plaats Eindhoven
Opdrachtgever Dienst Vastgoed Defensie Zuid
Architect DVD Directie Zuid
Bouwjaar Uitbreiding en verbouwing 2010/2011
Omvang project ± € 3.500.000,=
Verkoop n.v.t.
Project omschrijving

Uitbreiding en verbouwing van het 334 Squadron Lijngebouw op de Militaire Vliegbasis Eindhoven.

Juist de specifieke gebruikersgroep en het feit dat vanuit dit gebouw, ook tijdens de bouwwerkzaamheden, de vliegbewegingen elektronisch geregistreerd worden maakte de aansturing van dit project speciaal. Het gebouw is tijdens de verbouwingswerkzaamheden in gebruik gebleven wat de overlegstructuur met vooral de gebruikers belangrijk maakte. In de reguliere bouwvergaderingen en werkbesprekingen zijn de aspecten tijd, geld en kwaliteit op een zo efficiënt mogelijke manier besproken met alle betrokken partijen.