bouwen is beleven

Vorderingen juni 2015

Gepubliceerd op 05 juni 2015


De ruwbouw van de woningen op het binnenterrein is in volle gang. De funderingen zijn gestort en intussen is de ruwbouw gevorderd tot en met de tweede verdiepingsvloer, deze vloer wordt binnenkort gestort. Na het storten van de tweede verdiepingsvloer worden de buitenkozijnen gemonteerd en wordt er gestart met het metselen van de gevels. Wij streven ernaar om voor de bouwvakvakantie de dakelementen te hebben gemonteerd zodat wij na de bouwvakvakantie de pannenbedekkingen kunnen aanbrengen. Zodra de woningen glas- en waterdicht zijn starten wij met de afbouw van de woningen.

In verband met de toegang tot het binnenterrein starten wij later met de realisatie van de poortwoning. De start van de poortwoning staat medio september gepland. Het project wordt als collectief opgeleverd gezien de gezamenlijke voorzieningen. De oplevering van de woningen en het binnenterrein is nu geprognotiseerd april 2016. Dit is een prognose en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zodra wij starten met de afbouw geven wij een nieuwe prognose af van de vermoedelijke oplevering van uw woning.

  • delen