bouwen is beleven

Voortgang bouw en aangepaste prognose Oplevering

Gepubliceerd op 12 april 2017


Inmiddels zijn de funderingspalen voor de optionele uitbouwen van
bouwnnummer 1 t/m 5 aangebracht.
Tevens willen we berichten dat de eerste huisaansluiting van de riolering
voor de bouwnummers 17 t/m 22 is aangebracht.              

            

Naar aanleiding van de voortgang van de bouw van de bouwnummers
17 t/m 22 kunnen we de oplevering van deze woning beter prognotiseren,
zie de aangepaste opleverprognose.

  • delen