bouwen is beleven

Verwachte levering grondtermijn

Gepubliceerd op 19 oktober 2017


Op 21 april jl. zijn wij gestart met de verkoop van Parktuinen 1B. Zoals u weet is inmiddels het verkooppercentage behaald en lopen de diverse kopersgesprekken volop in voorbereiding op een start bouw.

Alvorens te starten met de bouw wordt u uitgenodigd door de notaris voor de levering van de grondtermijn. De betreffende leveringsakte kan echter niet eerder passeren dan dat is voldaan aan de opschortende voorwaarden (artikel 15) uit de koop-aannemingsovereenkomst. De verwachting is echter dat binnen twee weken dit wel het geval zal zijn. Kort na dat moment ontvangt u van ons een brief waarin een en ander wordt toegelicht. Deze brief gaat in kopie naar de notaris.

Zorgt u ervoor dat de notaris tijdig, na ontvangst van onze brief de benodigde stukken (o.a. hypotheekstukken) ontvangt? Vanaf dat moment kunt u een telefoontje van de notaris verwachten.

Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat de leveringen vanaf de week van 20 november / 27 november (week 47/48) kunnen plaats vinden. Zorgt u ervoor dat uw hypotheek offerte voldoende looptijd heeft?

  • delen