bouwen is beleven

Ventilatieroosters

Gepubliceerd op 30 januari 2017


Beste bewoners,

Van verschillende bewoners van de Aquasingel hebben wij klachten ontvangen over de ventilatieroosters welke opgenomen zijn in de houten kozijnen. Deze klachten hebben wij via de leverancier van de houten kozijnen voorgelegd aan de fabrikant van de roosters. De fabrikant zal steekproefsgewijs een aantal roosters inspecteren en ons over zijn bevindingen informeren. Zodra wij deze informatie hebben ontvangen, nemen wij contact met u op.

  • delen