bouwen is beleven

Terugkijken én vooruitzien

Gepubliceerd op 23 april 2014


Mensen willen leven in een omgeving die past bij wie ze zijn. Een wereld waarin ze zich thuis voelen. Wij creëren, bouwen en onderhouden die wereld.  

Gewapend met een stevige missie en een optimistische kijk op de woningmarkt, luidden wij 2013 met enthousiasme in. Nu de jaarcijfers gepubliceerd worden, staan we even stil. Zijn we tevreden als we terugkijken? Hebben we onze doelen behaald? We blikken terug op een aantal van onze pijlers: De nieuwe huisstijl van Hoedemakers vormt inmiddels een vertrouwde herkenning voor onze omgeving. Verschillende mooie nieuwbouwprojecten maken hun opwachting en het ‘mijn idee’ woningbouwconcept maakt dat onze klanten er kunnen gaan wonen volgens onze filosofie: wonen zoals u dat wilt. Het jaren geleden ingezette Arbo veiligheid beleid heeft bijgedragen aan een score die beter is dan het landelijke gemiddelde en belangrijker; er vinden gelukkig nauwelijks nog ongevallen plaats op onze bouwplaatsen. Onze afdeling Vastgoedonderhoud heeft zich verder ontwikkeld tot volwaardig vastgoedonderhoud-bedrijf, waar een beroep op kan worden gedaan voor kleine klussen, service en schilderwerk, maar waaraan ook het volledig planmatig onderhoud kan worden uitbesteed. En dankzij een forse investering in onze interne organisatie zijn we tegenwoordig uitgerust met ver doorgevoerde ICT toepassingen die ons in staat stellen om de ontwikkelingen, op bouwkundig én financieel terrein, van dag tot dag te volgen. We leggen de lat elke keer een beetje hoger.  
 
Helaas bleef het verwachte herstel van de woningmarkt uit en bleef de druk op onze andere bedrijfsactiviteiten onverminderd groot. Desondanks kunnen we terugkijken op een toename van onze productie in 2013, waarbij een positief resultaat is gerealiseerd en waarmee Hoedemakers haar financieel sterke positie behoudt. 
 
Een goede basis voor de toekomst, waarin wij kunnen blijven werken aan mooie projecten én een krachtige, betrouwbare partner kunnen zijn voor onze klanten en opdrachtgevers.  
 
Directie Hoedemakers bouw en ontwikkeling
 

Omzet en resultaat x € 1.000,=          

2013           2012          
Omzet 21.600 20.200
Resultaat na belasting 64 322
Solvabiliteit 46,7% 42,0%
Aantal Fte  81 82
Kengetallen jaarrekening 2013    
 
  • delen