bouwen is beleven

Startbouw en bouwroute plan Eikenburg

Gepubliceerd op 26 juli 2017


Nadat het terrein bouwrijp is gemaakt kunnen we starten met de bouw. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van de maand november (2017) zijn.

De planningen en bouwvolgorde zijn inmiddels vastgesteld. Op basis hiervan zijn tevens de sluitingsdata voor de diverse koperskeuzes vastgesteld. U ontvangt op korte termijn een persoonlijk schrijven met daarin de sluitingsdata zoals die voor uw woning zijn vastgesteld.

Tot slot willen we u op de hoogte brengen van de bouwroute. 

We starten met Bouwnummer 01 en gaan naar Bouwnummer 11. Dit noemen we Blok 1
dan volgt Bouwnummer 12 naar 20. Dit noemen we Blok 2
vervolgens van Bouwnummer 21A naar 24B. Dit noemen we Blok 3
vervolgens van Bouwnummer 44 naar 41 en van 50 naar 45. Dit noemen we Blok 4
vervolgens van Bouwnummer 25A naar 30 en van 31 naar 32. Dit noemen we Blok 5
vervolgens van Bouwnummer 37 naar 40 en van 33 naar 36. Dit noemen we Blok 6

  • delen