bouwen is beleven

Project voortgang

Gepubliceerd op 18 oktober 2017


U heeft inmiddels uw hoofdbouwopties doorgegeven en de helft van de toekomstige bewoners Parktuinen 1B heeft ondertussen zijn koperskeuzegesprek bij Hoedemakers gevoerd.

Wij zijn achter de schermen druk bezig met de uitwerking en het plaatsen van bestellingen voor de buitenschil.

De informatie die we hebben uitgewisseld tijdens het koperskeuzegesprek worden verwerkt en aan u toegestuurd. 

Heeft u uw hoofdopties doorgegeven en uw gepersonaliseerde tekeningen ontvangen maar nog geen gesprek gehad? Dan wordt u op korte termijn hiervoor uitgenodigd. 

In uw kopersmap ontbreekt de Koperskeuzelijst Afbouwopties. Middels deze weg willen wij jullie deze lijst verstrekken.

De sluitingsdatum voor de afbouwlijst moet nog vastgesteld worden.

  • delen