bouwen is beleven

Prettig werken tot aan je AOW

Gepubliceerd op 05 mei 2017


Duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, vitaliteit en motivatie; dat zijn de ingrediënten om op een prettige manier door te kunnen werken tot aan je AOW-leeftijd. Een doel dat voor iedereen belangrijk is. Je brengt tenslotte menig uurtje door op je werk.

Als er gesproken wordt over Duurzame inzetbaarheid, dan wordt al gauw gedacht aan de beroepen die veel fysieke belasting vragen. Maar ook andere factoren, zoals stresshantering en voldoende uitdaging in het werk, kunnen eraan bijdragen dat we langer en op een positieve manier kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.  

In februari is aan onze organisatie een ESF-DI subsidie toegekend door het Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie biedt ons handvaten en financiële middelen om nog een stap te zetten op weg naar ons doel van een duurzaam gezonde, veilige, vitale en gemotiveerde organisatie. Daarmee gaan we aan de slag de komende tijd. 

Onder al onze medewerkers wordt een PAGO-keuring (Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek) uitgevoerd. Deze wordt gekoppeld aan een DIA advies (Duurzame Inzetbaarheids Analyse) en een Fitale Adviesscan. Door een adviseur van Volandis (het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en infrastructuur) wordt hiervoor een gesprek gevoerd met iedere individuele medewerker. Alle resultaten worden verwerkt in een adviesrapport dat ons inzicht geeft in onze eigen duurzame inzetbaarheid en in die van ons als organisatie.

Op basis van de inzichten die we verkrijgen, worden de vervolgstappen bepaald waarmee we samen kunnen bouwen aan een nog leukere en bovenal gezonde werkplek op de lange termijn. We gaan leren vooruit kijken om onze eigen loopbaanmogelijkheden te vergroten en helpen elkaar daarbij. Zo creëren we samen een werksituatie waarin het leuk blijft om te werken tot aan onze AOW!

  • delen