bouwen is beleven

Oplossing probleem temperatuur op eerste verdieping

Gepubliceerd op 16 januari 2017


Beste bewoners, 

Wij vinden het erg vervelend, dat ondanks de zorgvuldigheid in het ontwerp en de uitvoering, zich problemen voordoen met de verwarmingsinstallatie. Hiervoor bieden wij u onze oprechte verontschuldigingen aan. 

Voorafgaand aan het kerstreces hebben wij bij een aantal woningen temperatuur- metingen verricht, waarbij we hebben vastgesteld dat de ruimtethermostaat op de 1e verdieping wordt beïnvloed door warmte uit de leidingschacht, waar deze ruimte- thermostaat op is gemonteerd. Via de aansluitleiding van de ruimtethermostaat wordt er warmte naar de ruimtethermostaat gevoerd.

Na een proefopstelling en metingen gaan we het volgende aan de thermostaatopstelling aanpassen: 
- De aansluitleiding wordt in de overgang naar de ruimtethermostaat gevuld met
  isolatiemateriaal
- De ruimtethermostaat wordt middels een afstandhouder ontkoppeld van de wand
  van de leidingschacht

Onze doelstelling is dat voornoemde aanpassing deze week wordt uitgevoerd.

Voor een afspraak zal onze onderaannemer van de verwarmingsinstallatie contact met u opnemen.

Wij hopen op uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet

  • delen