bouwen is beleven

Leo Hoedemakers, 1942-2017

Gepubliceerd op 29 april 2017


Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-directeur Leo Hoedemakers.

Samen met zijn broer trad Leo in de voetsporen van zijn vader Piet Hoedemakers, die in 1931 de fundering legde voor wat Hoedemakers bouw en ontwikkeling vandaag is. In de jaren die volgden, bouwden ze het verder uit tot een succesvol, professioneel en mooi bedrijf waar hij en wij trots op zijn. In 2008 deed Leo een stapje terug maar vanaf de zijlijn was hij nog dagelijks betrokken bij 'zijn' Hoedemakers. Met zijn heldere visie, gevraagd en ongevraagd advies en vriendelijke praatje werd hij graag gezien door ons allemaal.

Wij denken met respect en dankbaarheid terug aan Leo, aan zijn inzet en betrokkenheid. Zonder zijn ondernemersgeest zouden we niet staan waar we nu staan. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen Marc en Chantal, hun partners, kinderen en verdere familie en vrienden. Wij wensen hen alle sterkte en kracht toe met het verwerken van dit intense verdriet.

Medewerkers Hoedemakers bouw en ontwikkeling

  • delen