bouwen is beleven

‘Lean’ samenwerken

Gepubliceerd op 13 november 2015


Een lean-organisatie moet stilstaan bij vraagstukken als: hoe komen we tot vraaggericht werken, flexibele inrichting van processen waarbij verspillingen tot een minimum beperkt zijn en hoe houden we dagelijks grip op de projecten? In een lean-organisatie is iedereen bezig met de vraag hoe het werk slimmer en beter kan en is eenieder goed geïnformeerd over alle ins en outs op het werk. Door het bundelen van krachten binnen het gehele team, zowel binnen de organisatie als met ketenpartners, kunnen we niet alleen prettiger samenwerken, maar ook veiliger en efficiënter. Met als doel: een optimaal bouwproces.

 Afgelopen woensdag vond de start-up plaats voor de tweede bouwfase in het renovatieproject aan de Kapelmeesterlaan, dat we in opdracht van Wonen Breburg uitvoeren. Alle bij de bouw betrokken collega’s en partners kwamen bijeen om terug te blikken op de eerste fase en van daaruit de voorbereiding te treffen voor de tweede fase. Met als doel een nog betere samenwerking, waarbij de leefomgeving van de bewoners wordt geaccepteerd en een optiomaal resultaat wordt geleverd binnen de gestelde planning. 

   

  • delen