bouwen is beleven

Kinderen op de bouwplaats

Gepubliceerd op 05 september 2018


Gezien de grootte en de onoverzichtelijkheid van het project Eikenburg hebben we besloten om speciale kinderkijkmiddagen per deel van het project te organiseren.

Een kinderkijkmiddag kan, i.v.m. de veiligheid, pas worden gehouden nadat de trappen, traphekjes én de binnenwanden zijn gemonteerd in alle woningen van het betreffende deel van het project. Alle kopers van blok 1 en 2 zijn inmiddels uitgenodigd, tijdens deze extra kijkmiddag voor blok 1 en 2 zullen alleen de woningen in blok 1 en 2 toegankelijk en bereikbaar zijn.

De kopers van de overige woningen ontvangen te zijner tijd een uitnodiging voor de kinderkijkmiddag van hun blok.

Uiteraard zijn de kopers in de betreffende bouwblokken die geen kinderen of kleinkinderen hebben ook van harte welkom tijdens deze extra kijkmiddag!

Voor de volledigheid tijdens de reguliere kijkmiddagen, op onderstaande woensdagen, geldt dat wij u vriendelijk vragen om geen kinderen mee naar de bouwplaats te nemen. 

  • delen