bouwen is beleven

Ingangsdatum voorbehoud financiering

Gepubliceerd op 14 juli 2017


Verwijzend naar Artikel 36 lid 1 van de Koopaannemingsovereenkomst delen wij u hierbij mede dat de in dit artikel bedoelde termijn van twee maanden vanaf 1 september 2017 ingaat.

Kopers die reeds vóór 15 juni de koop-aannemingsovereenkomst hebben getekend ontvingen eerder van ons een brief waarbij de ingangsdatum op 15 juni werd gesteld. U kunt die brief als “niet verzonden” beschouwen. Ook voor u geldt de ingangsdatum van 1 september 2017.

  • delen