bouwen is beleven

Informatie Low Energy

Gepubliceerd op 01 november 2017


Beste kopers,

Bij deze komen wij graag terug op de vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavond over onze special 'Low Energy' op 5 oktober jl. 

Kostenindicatie kopersopties Low Energy

In onderstaand overzicht geven we een kostenindicatie van de verschillende Low Energy opties.

Deze richtprijzen geven een indicatie van de meerkosten. Op basis van uw specifieke keuzes, wordt dit door onze werkvoorbereiding als maatwerk verder voor u uitgewerkt.

Sluitingsdatum kopersopties Low Energy

In verband met de voorbereidingen van onze bouwwerkzaamheden, vragen wij u om uiterlijk op 13 november a.s. uw eventuele keuze(s) aan ons kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail of telefonisch doorgeven aan uw kopersbegeleider. U ontvangt daarna een offerte van ons. 

Opbrengst zonnepanelen

In de onderstaande afbeelding hebben we aangegeven wat de opbrengst in Kw/jaar per zonnepaneel is, gebaseerd op de theoretische waarde van de tabel van Hespul. Zoals u kunt zien, is dit afhankelijk van de ligging de zonoriëntatie van de panelen. 

Aan de hand van de situatietekening die u kunt vinden op pagina pagina 8 en 9 in de verkoopbrochure van Eikenburg, kunt u de oriëntatie van uw woning bepalen.

Voor meer informatie over de opbrengst van uw zonnepaneel, kunt u ook de website https://www.eigenhuis.nl/tools/kennisbank?id=1667 raadplegen. 

Vragen?
Heeft u nog andere vragen, neemt u dan contact op met uw kopersbegeleider. 

 

 

  • delen