bouwen is beleven

In dialoog over gezond wonen

Gepubliceerd op 21 mei 2015


Stel je eens voor...2030. Hoe zouden mensen dan wonen, hoe zorgen ze voor hun gezondheid in huis en hoe zouden ze dan eten? Inspirerende gedachten… Tijdens een boeiende sessie die wij samen met AgriFood Capital initieerden gingen we hierover met vrijdenkers van organisaties als Philips Design, Beyond Now en organisaties uit de gezondheidszorg in gesprek. Dit leidde tot innovatieve ideeën en kansen voor nieuwe producten en diensten. 

Futuroloog Peter van de Wel gaf inzicht in de wetten die het beeld over de komende 15 jaar zullen bepalen. Dit leidde tot de ‘5 x meer’ stellingen: meer in control, meer materiële welvaart, meer falende instituties, meer initiatief van onderop en meer mobiliteit. Als tip gaf hij de vrijdenkers nog mee dat inspelen op de toekomst prima kan werken vanuit het doorredeneren via scenario’s.

Diverse trends passeerden de revue. Van de eetbare tuin bij het huis tot slim wonen met hoogwaardige domotica. Maar ook zaken als de toenemende verstedelijking en community-vorming kwamen aan bod. Daarbij passen oplossingen zoals bouwen voor de kortere termijn waarbij de grondstoffen hergebruikt en gerecycled kunnen worden of juist bouwen voor de langere termijn waarbij op ingenieuze wijze ingespeeld kan worden op de steeds veranderende (woon) behoeftes van mensen. Het huis zal, nog meer dan nu, de vertrouwde thuisplek worden. Al dan niet in eigendom-, huur-, ruil- of wegwerp-variant.

Deze inspiratiesessie krijgt zeker een vervolg. We willen dan de vertaalslag maken naar de stappen die we nog dit jaar kunnen zetten. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen, denkwijzen en scenario’s die daaruit voortkomen. 

  • delen