bouwen is beleven

Computers voor Humanitas

Gepubliceerd op 30 november 2017


“Voor ons zijn ze niet sterk genoeg meer, maar privé zijn ze nog prima te gebruiken”. Dit was een van de redenen van Marc Hoedemakers, directeur van Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling, om via Mooi zo Goed zo 21 computers beschikbaar te stellen aan het Humanitas Computerhuis. 
 
De 21 computers werden woensdag 29 november door Anita de Gier en Sjef Lievens van Humanitas Computerhuis bij Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling in Hintham opgehaald. Anita de Gier: “Wij zijn erg blij met deze apparatuur. We kijken ze na en stellen ze daarna beschikbaar aan mensen met een kleine beurs of aan maatschappelijke organisaties. Met deze spullen kunnen we onze voorraad aanvullen en digibeten op weg helpen in de digitale wereld die steeds groter en omvattender wordt. Elke week melden zich 3 mensen bij onze samenwerkingspartner, de bibliotheek, met hun problemen in de digitale wereld. Wij kunnen deze mensen zo mooi verder helpen.”
 
Humanitas Computerhuis draagt bij aan de educatie van de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Door computer cursussen, reparatie diensten, apparatuur en ontmoetingsgelegenheden aan te bieden, stimuleert Humanitas Computerhuis contact tussen verschillende bevolkingsgroepen uit Zuid. Speciale aandacht is er voor kinderen en (jong-) volwassenen uit sociaal en/of economisch achtergestelde milieus. Bij Humanitas Computerhuis werken ca. 30 vrijwilligers en een professioneel sociaal werker.
 

Sjef Lievens en Anita de Gier (vlnr) nemen 
van Marc Hoedemakers de computers in ontvangst.
Foto: Jan de Rond
  • delen