bouwen is beleven

Brief Kopersinformatie

Gepubliceerd op 15 maart 2018


In het kader van de aankoop van uw woning in ons project “Parktuinen De Lanen fase 1C” hebben wij u 14 maart jl. een brief gestuurd om u te informeren over de volgende onderwerpen:
1. Proces kopers keuzeopties
2. Stand van zaken opschortende voorwaarden (artikel 15.1 koopaannemingsovereenkomst)
3. Ontbindende voorwaarde m.b.t. financiering (artikel 8.1. koopaannemingsovereenkomst)

Via deze link treft u een kopie van deze brief aan

  • delen