bouwen is beleven

Bouwen op een historische locatie

Gepubliceerd op 01 oktober 2014


Het middeleeuwse stadscentrum van 's-Hertogenbosch is een van de oudste en meest complete van Nederland. De binnenstad is bovendien het grootste omwalde gebied van het land. De stad werd verkozen tot Europese vestingstad van het jaar 2005. Op deze plek met historische allure aan de Berewoutstraat verrijst een nieuwbouwplan, ontwikkeld door Hoedemakers bouw en ontwikkeling, die ervaring heeft met het ontwikkelen en bouwen op historisch belangrijke plaatsen en op inbreidingslocaties. Er werden interessante vondsten gedaan aan de Berewoutstraat. 

In opdracht van Hoedemakers heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau de opgraving en archeologische begeleiding uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn aanwijzingen gevonden voor archeologische vindplaatsen uit de Nieuwe tijd (1500 tot heden), met name uit de 17e en 18e eeuw. Er werden ondermeer delen van funderingen, muren, gewelven en een beerput gevonden. Tevens werd er huisraad opgegraven, bestaande uit kannen, borden en porselein. Op onderstaande afbeelding ziet u een oude baardmankruik, daterend uit de 17e eeuw.
 
Het archeologisch onderzoek is inmiddels afgerond. De bouw van een 7-tal unieke woningen op deze bijzondere plek in het dynamische centrum van ’s-Hertogenbosch start in november. Er zijn nog enkele woningen te koop. 
 
 
  • delen