bouwen is beleven

Bestrating Ouvertureweg in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Gepubliceerd op 13 oktober 2016


Bij deze willen we jullie berichten dat de gemeente ’s-Hertogenbosch voornemens is om in week 44 te starten met het straatwerk.

Van de gemeente 's-Hertogenbosch hebben we een tekening met het geplande straatwerk ontvangen. Klik op: Tekening gemeente 's-Hertogenbosch Overtureweg om deze tekening te openen.

Omdat dit de planning en het plan van de gemeente ’s-Hertogenbosch betreft en wij hier geen enkele invloed op hebben, kunt u geen rechten aan dit bericht ontlenen.

  • delen