bouwen is beleven

Basisschool De Masten

Gepubliceerd op 19 juli 2017


Nabij uw nieuwe woning staat basisschool De Masten. Over de toekomstige ontwikkeling ten aanzien van het aantal leerlingen is een werkgroep geformeerd die daartoe een aantal zaken inventariseert.

Wij zijn door deze werkgroep benaderd met de vraag om uw emailadres(sen ) te verstrekken zodat zij u daarover kunnen benaderen. Aangezien wij echter vanwege privacy uw gegevens niet zomaar aan derden verstrekken, maar u wel de gelegenheid willen geven hen te benaderen, berichten we u als volgt.

Indien u medewerking wilt verlenen aan deze inventarisatie dan kunt u daartoe een mailtje sturen aan planeikenburg@gmail.com. Vanuit de werkgroep ontvangt u dan vervolgens per mail de nodige vragen die zij graag beantwoord willen zien.

 

  • delen