bouwen is beleven

Actuele planning plan Eikenburg

Gepubliceerd op 11 juni 2018


In navolging op de eerder gecommuniceerde planning en naar aanleiding van meerdere vragen over uitgebreidere planningsinformatie hebben wij de planning verder uitgebreid.

De Planning Eikenburg 2018-06-06 laat nu in tijdsblokken zien wanneer naar verwachting de bouwtermijnen komen te vervallen. We zullen deze planning periodiek (ca 1x per 4 weken) bijwerken.

  • delen